Petycja o zaprzestanie wycinki lasu pomiędzy Ludwinowem i Ostrówkiem gm. Dąbrówka powiat wołomiński

Komentarze

#1

Nie zgadzam się na wycinkę lasu ani wysypisko

Małgorzata Szczepańska (Czarnów, 2023-08-09)

#4

Nie dla wysypiska śmieci!!! Nie dla wycinki lasów!!! W poblizu Stolicy! Naszych domow, terenow rekreacji, gospodarstw. A gdzie Natura 2000?!

Agnieszka Urbankowska (Warszawa, 2023-08-09)

#7

Jestem przeciwny niszczeniu przyrody

Rafał Wojciechowski (Ostrówek , 2023-08-09)

#10

Tamte tereny, to jeden z nielicznych już skrawków,, dzikiej przyrody,,
Lasy to nasze życie- woda i powietrze też, jeśli o tym zapomnimy nasza przyszłość to wysypisko śmierci ☹️

Małgorzata Pietrzak (Trojany, 2023-08-09)

#13

Jestem mieszkańcem tej okolicy, w zwiazku z tym ze nikt nie potrafi mi wyjaśnić co tam będzie nie zgadzam sie na przelształcenie tych terenów.

Mariusz Pińczuk (Marianów , 2023-08-09)

#15

Sprzeciw wobec niszczenia okolicznej przyrody

Joanna Sobiegraj (Radzymin , 2023-08-09)

#20

Wycinka jest zakazana przez Lasy Państwowe
Jest to już grunt leśny a nie rolny
Wielkości drzew sugerują to od razu- były robione zdjęcia przed ich wywiezieniem

Paweł Małkiewicz (Teodorów , 2023-08-09)

#22

Jestem mieszkańcem tych terenów i absolutnie popieram sprzeciw opisany w petycji. Planowana inwestycja, jeśli powstanie, będzie miała tragiczne konsekwencje dla mieszkańców całej gminy, a także okolicznej przyrody. Nie po to opuściliśmy Warszawę, żeby za chwilę oddychać powietrzem pełnym zanieczyszczeń, pić skażoną wodę i patrzeć na postępującą degradację okolicy. Gmina ma obowiązek zatrzymać ten proces i zrobić wszystko, by temat nie wracał w przyszłości!

Marta Miler (Marianów , 2023-08-09)

#24

Jestem właścicielką nieruchomości w gminie Dąbrówka, a nielegalne wycinanie lasów jest przestępstwem.

Karolina Borucka (Zaścienie, 2023-08-09)

#25

Nie zgadzam się.

Paulina Ducka (Marianów , 2023-08-09)

#26

Jestem za ochrona drzew, lasu i naszego środowiska, naszych płuc. To co się dzieje to jest skandal.

Grzegorz Racki (Radzymin, 2023-08-09)

#27

Jestem miłośniczką przyrody i sprzeciwiam się barbarzyńskim praktykom niszczenia i zanieczyszczania środowiska naturalnego

Marta Urbanek (Radzymin , 2023-08-09)

#29

Nie zgadzam się na działalność nowego właściciela

Rafał Zieleniucha (Ludwinów , 2023-08-09)

#31

Tutaj mieszkam

Anna Moryto (Ostrówek, 2023-08-09)

#34

Jestem na nie wycince lasu

Prz Koszewski (Kołaków , 2023-08-09)

#36

Nie zgadzam się z niszczeniem takiego pięknego zakątka przyrody.

Halina Żak Wasilewska (Ślężany , 2023-08-09)

#37

Nie ma zgody na wszelkie wycinki pod szemrane inwestycje tym bardzej obszarach natura 2000 i okresach lęgowych ptaków.

Andrzej Tomaszewski (Kowalicha, 2023-08-09)

#42

Nie zgadzam się na niekegalny proceder

Magdalena Branicka (Kuligów , 2023-08-09)

#43

Jestem przeciw tej wycince i niszczeniu środowiska w tej okolicy

Jacek Pawłowski (Kołaków , 2023-08-09)

#46

Powód j.w

Julia Giera (Ostrówek , 2023-08-09)

#47

Walczę o zachowanie lasów i protestuje przed ich wycinka i sprzedażą drewna za granicę. Nie zgadzam się na dewastacji środowiska, zwłaszcza w otulinie obszarów chronionych Natura 2000.

Stanisław OCHRYNIK (Dąbrówka , 2023-08-09)

#48

Nie chce wycinki, sprzeciwiam się inwestycji , dość wycinek lasu ! Zwierzęta też muszą gdzieś mieszkać !

Iwona Sołtysik (Dąbrówka, 2023-08-09)

#51

Chce aby gmina Dąbrówka zachowała swój piękny krajobraz

Wojciech Pietrak (Ostrówek , 2023-08-09)

#54

Nie zgadzam się na wycinanie starodrzewia i kawałka naszych zielonych płuc. Tym bardziej nie zgadzam się na powstanie śmierdzącej strefy wśród resztki lasu i okolicznych miejscowości.

Emilia Traczyk (Czarnów, 2023-08-09)

#55

Podpisuję petycję. Musimy powstrzymać urzędników żeby nie zabierali nam najcenniejszego miejsca - lasu

Bogusława Kubicka (Radzymin , 2023-08-09)

#56

Podpisuje ponieważ nie zgadzam się na wysypisko śmieci oraz innego tego typu składowiska w naszej gminie

Marek Mierzejewski (Dąbrowka , 2023-08-09)

#58

Jest to dla mnie ważne!

Monika Zakrzewska-Blauth (Ślężany, 2023-08-09)

#60

Przyszłość moich wnuków jest ważna.

Wanda Zadrożna (Malopole , 2023-08-09)

#61

Nie chce żeby na tym terenie były wycinane lasy i nie chce żeby powstało tam nielegalne wysypisko śmieci to są zbyt piękne tereny na śmieci…

Agnieszka Łukasiewicz (Nowe Załubice , 2023-08-09)

#62

Uważam te działania za karygodne i niedopuszczalne

Robert Gawroński (Guzowatka, 2023-08-09)

#63

Przyrody nie wolno niszczyć

Krzysztof Siemionowski (Dąbrówka, 2023-08-09)

#66

Jestem prEciwna wycince lasu oraz powstania tam inwestycji w postaci wysypiska śmieci .

Ewa Mierzejewska (Dąbrówka, 2023-08-09)

#67

Nie zgadzam się na żadne wysypisko.

Dorota Walętrzak (Marianów, 2023-08-09)

#72

nie zgadzam się na wysypisko śmieci i wycinkę lasu

Katarzyna Tyczynska (Radzymin, 2023-08-09)

#73

Nie zgadzam się z dewastacja terenów leśnych oraz nie zgadzam się na prowadzenie uciążliwej działalności na tym terenie.

Agnieszka Wysocka (Wszebory, 2023-08-09)

#74

Nie chce mieć u siebie wysypiska a dodatkowo pustyni.

Emil Zawisza (Stanisławów , 2023-08-09)

#77

Nie zgadzam się na nielegalną wycinkę drzew i zrobienia na naszym terenie wysypiska śmieci lub składowiska odpadów

Kamila Oleksiak (Ostrówek , 2023-08-09)

#79

Jestem przeciwny degradacji otoczenia

Krzysztof Blicharski (Kowalicha , 2023-08-09)

#80

Inwestycja jest prowadzona bez wiedzy mieszkańców

Paweł Szymański (Guzowatka, 2023-08-09)

#83

Ważne jest dla mnie środowisko w którym żyje

Małgorzata Wiącek (Ostrówek , 2023-08-09)

#84

nie pozwole na takie gowno

Daria Imiełowska (Kowalicha, 2023-08-09)

#86

Tak chcę.

Michał Szczechura (Kuligów, 2023-08-09)

#87

Nie chce aby niedaleko mojego miejsca zamieszkania powstało wysypisko śmieci

Sylwia Augustyniak (Dąbrówka , 2023-08-09)

#92

Jestem mieszkańcem gminy i użytkownikiem lasu.

Jan Marek (Dąbrówka, 2023-08-09)

#95

Nie zgadzam się na wycinkę, i na powstanie wysypiska śmieci.

Beata Pawlak (Marianów , 2023-08-09)

#98

Dość okradania Polski z zasobów wspólnych

Maciej Borowski (Ostrówek , 2023-08-09)

#99

Zależy mi na naturalnych terenach Polski szczególnie w lokalizacji bliskiej siedliskom ludzkim, w których można uprawiać turystykę, relaks i sport a także obcować z przyrodą.

Krzysztof Grabka (Nehrybka, 2023-08-09)

#103

Nie zgadzam się na wycinkę lasu

Milena Michalczyk (Ostrówek , 2023-08-09)

#104

Nie zgadzam się na dalszą wycinkę drzew

Marta Szcześnik (Małopole , 2023-08-09)

#108

Nie chce mieć wysypiska śmieci pod swoim domem

Olga Butryn (Ostrówek , 2023-08-09)

#110

Nie zadzam się z wycinką lasu.
Nie zgadzam się na wysypisko śmieci w naszej okolicy.

Aleksandra Karcz (Kobyłka , 2023-08-09)

#112

Nie chcemy żadnej formy niszczenia środowiska w naszej okolicy

Grzegorz Wiącek (Ostrówek , 2023-08-09)

#115

Podpisuję ponieważ okoliczności w jakich dokonuje się wycinki lasu na szeroką skalę i przeznaczenie terenu jest niedopuszczalne i narusza dobra mieszkańców gminy Dąbrówka i okolic.

Elżbieta Miodek (Dąbrówka, 2023-08-09)

#119

Jestem przeciwnikiem wycinania lasów.

Rafał Zakrzewski (Sypniewo, 2023-08-09)

#120

Ważna jest dla mnie moja okolica

Maja Pogrudka (Marianów , 2023-08-09)

#123

Jestem mieszkańcem wsi Ostrówek, w okolicy której dochodzi obecnie do nielegalnej wycinki drzew na terenie gminy Dąbrówka z niewiadomym przeznaczeniem lecz prawdopodobne na składowisko odpadów stałych z oczyszczalni Ścieków Czajka lub innych odpadów poprzemysłowych. Powyższe działania maja znamiona przestępstwa, a ponadto realizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie terenów Natura 2000.

Zbigniew Ukleja (Ostrówek, 2023-08-09)

#124

Zgadzam się z petycją.

Marcin Pogrudka (Marianów, 2023-08-09)

#126

Podpisuję, ponieważ jestem przeciwna wycince drzew i tej inwestycji.

Regina Łukasiewicz (Marianów , 2023-08-09)

#127

Nie dla wysypiska

Paulina Górska (Małopole, 2023-08-09)

#129

Lasy to nasze przyszłe życie

Maria Pogrudka (Radzymin, 2023-08-09)

#130

Ten rejon jest wyjątkowy jako ostoja ptaków w trakcie wędrówek. Nie zgadzam się na dewastację terenow zielonych, nielegalną wycinkę lasu

Marta Michalczyk (Ostrówek , 2023-08-09)

#134

Górski Dariusz

Dariusz Gorski (Ludwinów , 2023-08-09)

#135

Podpisuję petycje, ponieważ jestem mieszkańcem Ludwinowa, nie zgadzam się na wycinkę drzew i niszczenie bezpowrotnie przyrody oraz na zrobienie w tym miejscu jakiegokolwiek wysypiska śmieci.

Michał Szymański (Ludwinów, 2023-08-09)

#136

Obawiam się smrodu z wysypiska, szczurów i zanieczyszczenia wód gruntowych.

Lidia Libudzic (Dąbrówka, 2023-08-09)

#137

Nie zgadzam się na wycinkę lasów

Ewa Kowalik-Perykaszaa (Ostrówek, 2023-08-09)

#139

jestem przeciwny degradacji eko systemu leśnego a także składowisku śmieci z Unii który zanieczyści wody gruntowe okolicznych wiosek gdzie spożywamy wodę, i fetor w promieniu 10 km

Jan Żółcik (Kowalicha, 2023-08-09)

#141

Nie zgadzam się na dalszą wycinkę i rozpoczęcie pozarolniczej działalności związanej z utylizacją czy przechowywaniem odpadów na wymienionych działkach.

Sebastian Nowakowski (Ostrówek, 2023-08-09)

#145

Jestem przeciwny wyniszczaniu środowiska naturalnego oraz samowoli i układzików naszych włodarzy.

Władysław Kaliński (Radzymin, 2023-08-09)

#147

Nie wyrażam zgody na składowisko odpadów.

Beara Kosel (Karpin, 2023-08-09)

#155

Jestem przeciw wycinania drzew niszczenia przyrody
A wysypisko śmieci jest za Wołominem tak zwana zwalka niech tam robią składowisko odpadów

Janusz Dudek (Ludwinów , 2023-08-09)

#156

Jestem przeciwna wysypisku śmieci oraz wycinki lasu

Dorota Jacyna (Kowalicha, 2023-08-09)

#158

Zgadzam się z petycją.

Dominik Namedyński (Guzowatka, 2023-08-09)

#160

nie zgadzam sie na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z urządzeniem wysypiska lub składowania czy kompostowania odpadów

Anna Zembrowska-Stańczak (Kołaków , 2023-08-09)

#165

Nie zgadzam się na wysypisko śmieci na terenie w.w.działek

Anna Kaczmarczyk (Małopole , 2023-08-09)

#167

Chce zaprzestania wycinki drzew i niszczenia krajobrazu

Emil Kokosza (Kowalicha , 2023-08-09)

#168

Nie godzę się na wycinkę i niszczenie przyrody

Maja Kubska (Dąbrówka , 2023-08-09)

#176

Ten las jest obok mojego domu i jest to moja spraea

Jędrzej Michalczyk (Ostrówek, 2023-08-09)

#178

Jestem przeciwny wycince lasów i powstania w tym miejscu działalności gospodarczej

Robert Kowalik (Ostrówek, 2023-08-09)

#180

Butryn Paweł podpisuje się ponieważ nie zgadzam się na wycinkę lasu i dalsze działania Pana Mulika

Paweł Butryn (Ostrówek , 2023-08-09)

#181

Jestem przeciwny wycince drzew

Adam Stańczak (Kołaków , 2023-08-09)

#182

Podpisuję, poniewaz nie zgadzam się na wycinkę lasu.

Bożena Okraszewska (Warszawa, 2023-08-09)

#185

To moje miejsce.

Henryk Bielecki (Ludwinów , 2023-08-09)

#187

Nie zgadzam się na wysypisko !!

Piotr Bielecki (Ludwinów , 2023-08-09)

#188

Jestem przeciw dewastacji lasów pod odpady.

Piotr Kamiński (Cisie, 2023-08-09)

#189

Nie zgadzam się na wycinkę terenów zielonych.

Agnieszka Jabłońska-Wójcik (Marianów, 2023-08-09)

#193

Mariusz Szatkowski

Mariusz Szatkowski (Dąbrówka , 2023-08-09)

#194

Sprzeciwiam się bezprawnej wycince lasu.

Marika Pakuła (Dąbrówka , 2023-08-09)

#198

Nie zgadzam się na wycinkę

Artur Wojdyna (Guzowatka, 2023-08-09)Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...