Skate Park kryty w Oleśnicy

Skatepark to miejsce czynnego wypoczynku młodych ludzi. W Polsce coraz więcej ludzi uprawia sporty ekstremalne, takie jak deskorolka, rolki czy BMX. Sporty te przyciągają coraz szersze grono młodzieży, rośnie liczba organizowanych zawodów, pokazów oraz poprawia się ich jakość. Do uprawiania tych dyscyplin, tak jak i innych sportów potrzebne są miejsca specjalnie przygotowane, których jest wciąż za mało. Oleśnicki skatepark jest bardzo często odwiedzanym miejscem przez młodzież, choć jest niewielki i dosyć wysłużony.

W związku z tym wnosimy prośbę o wybudowanie krytego skateparku w Oleśnicy. Kryty skatepark pozwoli na jego użytkowanie niezależnie od warunków atmosferycznych. Byłby on świetnym miejscem do realizowania pasji młodych ludzi przez cały rok. Młodzież mogłaby aktywnie i bezpiecznie spędzać wolny czas. Mając miejsce do uprawiania sportu, młodzi ludzie nie będą sięgać po alkohol, papierosy czy inne używki. Kryty obiekt to wspaniała wizytówka miasta, ponieważ niewiele jest takich miejsc w Polsce. Z pewnością przyciągnąłby on wielu pasjonatów wyżej wymienionych sportów z całego kraju. Na terenie skateparku można by było organizować zawody, w których uczestniczyliby zawodnicy z kraju i ze świata. Dodajmy, że skatepark byłby nie tylko obiektem sportowym, ale też miejscem kreatywności młodych ludzi; miejscem wystaw tematycznych, koncertów. Chcemy, aby nasze zainteresowania były brane pod uwagę w inwestycjach sportowo-kulturalnych miasta, tak jak ma to miejsce w przypadku popularnych dyscyplin, takich jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka itp. Chcielibyśmy mieć odpowiednie warunki do dalszego rozwoju swojej pasji.

Kryty skatepark, z odpowiednio rozmieszczonymi przeszkodami, byłby z pewnością dużo bardziej bezpieczny od obecnego "Skate Parku', który jest zniszczony (nierówności w przeszkodach, odstające blachy, zły stan nawierzchni, brak odpowiedniego oświetlenia). Brak niektórych przeszkód na terenie skateparku zmusza użytkowników do jazdy po mieście, niejednokrotnie przyczyniając się do niszczenia mienia publicznego. Jest to również zagrożenie dla jeżdżących i przechodniów. Nadzorowany obowiązek noszenia kasków i ochraniaczy znacznie podniósłby poziom bezpieczeństwa jeżdżących.

Do listu dołączamy podpisy osób, które wyraziły swoje poparcie dla powyższej petycji i budowy skateparku w Oleśnicy