PETYCJA W SPRAWIE USPOKOJENIA RUCHU SAMOCHODOWEGO NA TRAKCIE KONNYM W GDAŃSKU

Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2017 r., poz. 1123) my, mieszkańcy gdańskich dzielnic oraz wszyscy, dla których ważny jest zrównoważony rozwój Gdańska i wysoka jakość życia w naszym mieście apelujemy do Prezydenta Miasta Gdańska Pana Pawła Adamowicza o spowodowanie działań mających na celu uspokojenie ruchu samochodowego na Trakcie Konnym, korzystając z szansy jaką daje planowany remont tej drogi.  

PROPONOWANE ZMIANY

  • zapewnienie alternatywy korzystającym z Traktu Konnego jako drogi dojazdowej do ul. 3 Maja w postaci wygodnego zjazdu w tą ulicę bezpośrednio z Alei Zwycięstwa,
  • ograniczenie ruchu samochodowego na Trakcie Konnym do jednego pasa,
  • zapewnienie bezpiecznej możliwości poruszania się po Trakcie Konnym rowerem (umożliwienie dojazdu do GUMed) oraz zapewnienie wygodnego ciągu spacerowego wzdłuż Alei Zwycięstwa łączącego Główne Miasto z Wrzeszczem.  

UZASADNIENIE DLA ZMIAN

  • bezpieczeństwo pieszych: mieszkańców, pacjentów, studentów oraz innych użytkowników Traktu Konnego jest zagrożone. Kierowcy rozwijają tu duże prędkości (nawet do 100km/h), mimo ograniczenia do 50km/h. Niebezpieczny jest też zjazd z Alei Zwycięstwa w Trakt Konny na wysokości ul. Chodowieckiego, gdzie regularnie dochodzi do wymuszeń pierwszeństwa - wypadki i kolizje są częste (Fot. 1),
  • w obecnym układzie bezpieczny i zgodny z przepisami dojazd rowerem do GUMedu jest w zasadzie niemożliwy. Włączenie ruchu rowerowego na Trakcie Konnym byłoby uzupełnieniem dla istniejącej ścieżki mającej funkcję tranzytową, biegnącej wzdłuż Alei Zwycięstwa po stronie Parku Steffensów,
  • proponowane zmiany miałyby na celu powrót do historycznego założenia oddzielenia głównej nitki komunikacyjnej od domów oraz ruchu pieszego, co byłoby zwróceniem się ku dziedzictwu historycznemu tego miejsca (Fot. 2),
  • uspokojenie ruchu samochodowego na Trakcie Konnym mogłoby przyczynić się do stworzenia zalążka “serca” dzielnicy, którego bardzo nam brakuje. Takim miejscem mają szansę stać się okolice byłej “Cafe Halbe Allee” u zbiegu Traktu Konnego, ul. M.Curie-Skłodowskiej oraz Zielonego Parku (Fot. 3).      

Powyżej zaprezentowano główne kierunki zmian, na jakich nam zależy. Proponujemy, aby na etapie tworzenia szczegółowego projektu zostały wzięte pod uwagę różnorodne potrzeby wszystkich użytkowników Traktu Konnego.          

 

Fot. 1 Skrzyżowanie ul. Chodowieckiego i Traktu Konnego, zdjęcie z dnia 18 stycznia 2018 r., źródło: materiał własny

wypadek_13.01_.2018_.jpg

Fot. 2 Aleja Zwycięstwa, 1936 r., źródło: fotopolska.eu

al_Zwyciestwa_746973_Fotopolska-Eu.jpg

Fot. 3 Cafe „Halbe Allee”, około 1930 r. źródło: fotopolska.eu

Kawiarnia_Halbe_Alee_przy_al._Zwycięstwa,_około_1930__.JPG


Grupa nieformalna "Trakt Konny 2018"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Grupa nieformalna "Trakt Konny 2018" do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook