Sprzeciw mieszkańców dla budowy instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych w Złotoryi.

Do Burmistrza Miasta Złotoryja

Pana Roberta Pawłowskiego

My Mieszkańcy i Przyjaciele Złotoryi  oraz strony zainteresowane, które zostana dotknięte planowaną inwestycją, wyrażamy formalny  sprzeciw i brak zgody społecznej dla budowy instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi.

Nie chcemy narażać swojego zdrowia i życia ani tracić walorów środowiskowych naszego miasta i okolic.

ŻADNE ZABEZPIECZENIA czy DEKLARACJE  nie zabezpieczą mieszkańców  przed błędem ludzkim ani katastrofą naturalną,  która może skutkować trwałym zniszczeniem środowiska.
Chcemy bezpiecznego miasta i okolicy, oczekujemy inwestycji zapewniających bezpieczną i godną pracę a nie taśmy ze szkodliwymi odpadami podgrzewanymi do 600 st i kruszonymi i przechowywanymi  w big bagach? 
Inwestor, zgodnie z jego raportem, planuje wpuszczać ścieki poprodukcyjne do miejskiej kanalizacji.

Jesteśmy przeciw inwestycji, ponieważ wokół dzialki 91/23 są ziemie rolników - produkcja żywności na polach
Inny inwestor-  produkcja żywności

Tereny rekreacyjne wokół Wilczej Góry znajdują się w pobliżu. Co z planami miasta dotyczącymi inwestycji dla seniorów oraz budowy geoparku, REZERWAT!!
Staw osadowy - wędkarze!! zagrożenie dla pięknie zrekultywowanego zbiornika.
Pomysł umiejcowienia przetwórni odpadów jest niespójny z wcześniej deklarowanym rozwojem strefy z orientacją na inwestorów tworzących zaawansowane technologie w miejscach pracy.
Ponad to mamy zagrożenie wybuchem (baterie),
składniki szkodliwe, rakotwórcze, toksyczne m.in nikiel, kobalt (z nanocząsteczkami) - samego niklu ma być 34kg / rok .
ZBIORNIKI WODY (na granicy działki)!!! 

Oczekujemy,  że Burmistrz Miasta Złotoryja na pierwszym miejscu stawia zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców,  którzy go wybrali, a nie interesów inwestorów, których nie chcą inne lokalizacje.

Przetwórstwu odpadów niebezpiecznych mówimy NIE.

Mieszkańcy i Przyjaciele Miasta Złotoryja 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Barbara do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...