Sprzeciw mieszkańców dla budowy instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych w Złotoryi.

Do Burmistrza Miasta Złotoryja

Pana Roberta Pawłowskiego

My Mieszkańcy i Przyjaciele Złotoryi  oraz strony zainteresowane, które zostana dotknięte planowaną inwestycją, wyrażamy formalny  sprzeciw i brak zgody społecznej dla budowy instalacji do odzysku substancji z odpadów baterii i modułów litowo-jonowych oraz ich elementów na terenie dz. nr 91/23 obr. 7 w Złotoryi.

Nie chcemy narażać swojego zdrowia i życia ani tracić walorów środowiskowych naszego miasta i okolic.

ŻADNE ZABEZPIECZENIA czy DEKLARACJE  nie zabezpieczą mieszkańców  przed błędem ludzkim ani katastrofą naturalną,  która może skutkować trwałym zniszczeniem środowiska.
Chcemy bezpiecznego miasta i okolicy, oczekujemy inwestycji zapewniających bezpieczną i godną pracę a nie taśmy ze szkodliwymi odpadami podgrzewanymi do 600 st i kruszonymi i przechowywanymi  w big bagach? 
Inwestor, zgodnie z jego raportem, planuje wpuszczać ścieki poprodukcyjne do miejskiej kanalizacji.

Jesteśmy przeciw inwestycji, ponieważ wokół dzialki 91/23 są ziemie rolników - produkcja żywności na polach
Inny inwestor-  produkcja żywności

Tereny rekreacyjne wokół Wilczej Góry znajdują się w pobliżu. Co z planami miasta dotyczącymi inwestycji dla seniorów oraz budowy geoparku, REZERWAT!!
Staw osadowy - wędkarze!! zagrożenie dla pięknie zrekultywowanego zbiornika.
Pomysł umiejcowienia przetwórni odpadów jest niespójny z wcześniej deklarowanym rozwojem strefy z orientacją na inwestorów tworzących zaawansowane technologie w miejscach pracy.
Ponad to mamy zagrożenie wybuchem (baterie),
składniki szkodliwe, rakotwórcze, toksyczne m.in nikiel, kobalt (z nanocząsteczkami) - samego niklu ma być 34kg / rok .
ZBIORNIKI WODY (na granicy działki)!!! 

Oczekujemy,  że Burmistrz Miasta Złotoryja na pierwszym miejscu stawia zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców,  którzy go wybrali, a nie interesów inwestorów, których nie chcą inne lokalizacje.

Przetwórstwu odpadów niebezpiecznych mówimy NIE.

Mieszkańcy i Przyjaciele Miasta Złotoryja 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Barbara do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...