Sprzeciw przeciw wycince 12 dużych zdrowych drzew

My niżej podpisani, mieszkańcy i miłośnicy Orchówka, w związku z informacjami o planowanej wycince drzew na cmentarzu parafialnym w Orchówku przez jego zarządcę, zdecydowanie sprzeciwiamy się ich wycięciu.

Pretekstem do ich wycięcia dla zarządcy terenu jest remont alei cmentarnej. Jest to 12 kilkudziesięcioletnich, zdrowych, o wysoko podciętych koronach lip rosnących po obu stronach końcowego odcinka alei cmentarnej (od strony ulicy Kolejowej) na nieużytkowanej jeszcze części cmentarza, wiodącej od bramy wjazdowej przy ul. Nadbużańskiej do bramy wjazdowej przy ul. Kolejowej.

Kompleks tych drzew to część dawnej alei lipowej, których to jeszcze kilka lat temu było wiele na tym cmentarzu i obecnie jedyne pozostałe drzewa z niegdyś pięknego, cennego, zabytkowego drzewostanu na tym terenie. Rosły na nim słynne, piękne, monumentalne, majestatyczne, o wymiarach pomnikowych kilkusetletnie dęby. Ich sława przyciągała turystów, którzy przyjeżdżali tu, aby je podziwiać. Niestety, wszystkie zostały wycięte. Przyjeżdżano również, aby zwiedzić historyczną część cmentarza - zabytkowe nagrobki prawosławnych mieszkańców Orchówka jeszcze z czasów przedwojennych, która, niestety, również już nie istnieje oraz grób oo. augustianów, pierwszych włodarzy parafii.

Te ostatnie drzewa rosnące na niezagospodarowanej jeszcze części orchowskiego cmentarza są dla nas jako mieszkańców tej miejscowości ważne i cenne z wielu powodów. Są przede wszystkim niemymi świadkami historii tej ziemi, stanowią nieocenione dobro kulturowe i przyrodnicze. Pełnią funkcję użytkową: w letnie, upalne dni dają uczestnikom ceremonii pogrzebowych schronienie przed słońcem, czego niejednokrotnie byliśmy świadkami. Spełniają również funkcję estetyczną – pięknie wkomponowują się w architekturę krajobrazu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Pana Wójta o interwencję stosownych organów Urzędu Gminy i pomoc w ochronie resztek orchowskiego drzewostanu cmentarza.

Wzywamy do podjęcia systemowej ochrony tych drzew - szczątkowej pozostałości po drzewostanie cmentarza parafialnego w Orchówku, docenienia ich wartości krajobrazowej, ale również historycznej i kulturowej.


MIESZKAŃCY & MIŁOŚNICY ORCHÓWKA    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam MIESZKAŃCY & MIŁOŚNICY ORCHÓWKA do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...