SPRZECIW RODZICÓW WOBEC PLANU LIKWIDACJI OŚRODKA DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH W OLSZTYNIE

Olsztyn , dn 2021-02-07

Rodzice Dzieci uczęszczających Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie

 

PETYCJA

 

Szanowny Pan Piotr Grzymowicz Prezydent Miasta Olsztyn

Szanowny Pan Krzysztof Marek Nowacki Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty

Rada Miasta Olsztyna

 

 

My, Rodzice Dzieci uczęszczających do Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie, sprzeciwiamy się planom likwidacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie oraz jego połączeniu z SOSW im. Kornela Makuszyńskiego dla Dzieci i Młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Zamiar likwidacji został wyrażony w Uchwale Rady Miasta Olsztyn z dn. 27 stycznia 2021 nr XXX/505/21.

Chcemy podkreślić, iż Głuchota i Niedosłuch nie jest dysfunkcją intelektualną. Uważamy, że połączenie dwóch ośrodków wpłynie negatywnie na rozwój i edukację Dzieci Głuchych. Nasze dzieci mają też protezy słuchu w formie aparatów słuchowych  i implantów ślimakowych, aby w przyszłości być w pełni samodzielnymi, niezależnymi i dobrze funkcjonującymi osobami w środowisku zarówno Słyszącym jak i Niesłyszącym. Potrzebują nauki języka migowego, często edukacji w języku migowym oraz specjalistycznego treningu słuchowego, metod i warunków kształcenia skierowanych dla osób z wadami słuchu. 

Uważamy, że przy likwidacji SOSW dla Niesłyszących w województwie warmińsko – mazurskim nie będzie placówki, gdzie Dziecko z Wadą Słuchu w naturalnych i przyjaznych warunkach będzie mogło zdobywać wiedzę, budować kompetencje słuchowo – językowe, poznawać język migowy i foniczny oraz prawidłowo budować swoją tożsamość. Staniemy przed krytycznym wyborem posłania naszych Dzieci do placówek masowych albo rozłąki i posłania naszych Dzieci do innych oddalonych placówek dla Niesłyszących.

Ponadto w wielu szkołach likwidowane są klasy integracyjne na rzecz kształcenia włączającego. Dziecko nie posługujące się biegle językiem fonicznym nie będzie miało szansy na zrozumienie lekcji na równi ze Słyszącymi. Oznacza to pogorszeniem sytuacji Dzieci Niesłyszących w zakresie dostępu do edukacji. W procesie edukacji powszechnej, dzieciom bez sprzężenia nie jest przyznawany ani nauczyciel wspomagający, ani tłumacz języka migowego czy nawet lekcje języka migowego. Nauczyciele w szkole powszechnej nie mają wiedzy o metodologii nauczania Dzieci Niesłyszących.

Uważamy, że połączenie Ośrodków będzie wpływało na dodatkową negatywną stygmatyzację uczniów Głuchych. Istnieje ponadto szczególny problem edukacji zarówno w szkołach integracyjnych, jak i  specjalnych: łączenie w  klasie uczniów Głuchych z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, w przypadku planowanego połączenia będzie to również dotyczyło internatu. Jeśli uczeń Głuchy widzi, że zarówno metody jak i organizacja pracy ze wszystkimi uczniami jest taka sama, to może podświadomie przyjmować, że jako Głuchy jest także niepełnosprawny intelektualnie. W szkołach specjalnych dosyć często program i metodyka nauczania ucznia Niepełnosprawnością intelektualną i Głuchego są takie same. Fałszywy stereotyp ograniczoności intelektualnej Głuchego, który wisi nad ulega tu nieoczekiwanemu wzmocnieniu. Nauczanie w szkołach specjalnych dzieci Głuchych,  Głuchych z niepełnosprawnością intelektualną i Słyszących z niepełnosprawnością intelektualną powinno być oddzielne, z  odrębnymi metodami i  programami nauczania dostosowanymi do ich możliwości. Właśnie takie zindywidualizowane podejście zapewniane jest dla Naszych Dzieci w placówkach SOSW dla Dzieci Niesłyszących zarówno w przedszkolu jak i szkołach. 

W celu dobrej edukacji i rozwoju, Dzieciom i Młodzieży należy dać poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i identyfikacji grupowej. Do tego potrzebne jest sprzyjające środowisko i rówieśnicy z tymi samymi lub podobnymi problemami. Nic nie działa tak mobilizująco na rozwój jak budowanie relacji i przyjaźni z rówieśnikami oraz świadomość bycia akceptowanym i docenianym przez innych. Bardzo trudno jest stworzyć tak  optymalne warunki rozwoju dla dzieci Niesłyszących w grupie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną lub dużej grupie Słyszących dla jednego dziecka Niesłyszącego. To właśnie: Bezpieczeństwo, Tożsamość i Edukację nasze Dzieci znajdują w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących w Olsztynie: w przedszkolu, szkole i internacie. 

Bardzo ważną kwestią pozostaje ogromny wkład, jaki w rozwój naszych dzieci wnoszą swoją pracą, zaangażowaniem i właściwym podejściem pedagodzy, nauczyciele i rehabilitanci. Tylko doświadczeni specjaliści przy wsparciu odpowiednich metod i sprzętu są w stanie prowadzić rozwój Naszych Dzieci. Jesteśmy pełni podziwu dla samozaparcia, cierpliwości, zaangażowania i życzliwości naszych nauczycieli, rehabilitantów, Pań i Panów wspomagających pracę naszego Ośrodka, dzięki którym nasze dzieci czują się tu jak w domu.

W społeczności Ośrodka są nie tylko dzieci Głuche, ale całe rodziny. Tu uzyskują wsparcie psychologiczne. Władze miasta wykazały się po raz kolejny brakiem znajomości Głuchych wysyłając długie pismo z uchwała i uzasadnieniem, pisane językiem urzędowym. Informacja dla Głuchych o sprawach dotyczących Głuchych Dzieci powinna być przekazana w języku migowym.

Likwidacja czy „łączenie” ośrodków jest dla Naszych Dzieci EKSMISJĄ, szczególnie dotkliwą dla Dzieci zamieszkujących internat, który już stał się Ich drugim Domem. Takie działania odbieramy również  jako atak na społeczność Głuchych w województwie warmińsko – mazurskim, ponieważ oznacza negatywną zmianę w warunkach kształcenia i opieki nad Dziećmi Niesłyszącymi. 

Oczekujemy odrębnego funkcjonowanie Ośrodka dla Dzieci Niesłyszących z zachowaniem odrębnego przedszkola, internatu, szkoły podstawowej i branżowej. Zdając sobie sprawę z trudności finansowych w jakich znalazł się Olsztyn jesteśmy gotowi podjąć rozmowy na temat optymalizacji funkcjonowania i projektu mającego na celu zwiększenie liczby uczniów na bazie dotychczasowej struktury.

Chcemy, by misją Naszego Ośrodka dla Niesłyszących było stworzenie mostu pomiędzy Słyszącymi i Niesłyszącymi oraz wyrównywanie szans. Można to zrobić poprzez: akcje informacyjne na terenach miejskich i wiejskich; realizację badań przesiewowych słuchu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, wychowywanie i kształcenie dwujęzyczne.
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )