Sprzeciw wobec wykładu „Gender – dewastacja człowieka i rodziny”

W związku z rozpowszechnianą w ostatnich dniach informacją o wykładzie otwartym ks. prof. dr. hab. Pawła Bortkiewicza pt. Gender – dewastacja człowieka i rodziny, który ma się odbyć 5 grudnia w murach Uniwersytetu Ekonomicznego, pozwalamy sobie wyrazić poważne zaniepokojenie faktem, że tego rodzaju tendencyjne, ideologiczne i propagandowe wystąpienie może zaistnieć w przestrzeni, która z istoty swojej winna służyć wiedzy, prawdzie i równouprawnieniu.


Tytuł zapowiadanej prelekcji zawiera twierdzenia nieprawdziwe, krzywdzące i niebezpieczne. Nieprawdziwe – gdyż kategoria płci kulturowej (gender) należy do podstawowego instrumentarium współczesnej humanistyki i nauk społecznych, nie może więc być traktowana na równi z narzędziami indoktrynacji, a tym bardziej nie można badaczom, którzy się nią posługują, przypisywać sprawstwa patologii rodzinnych. Krzywdzące – gdyż studia genderowe, podobnie jak inne nurty badawcze w obrębie wspomnianych dziedzin, służą poznaniu kulturowych uwarunkowań życia jednostkowego oraz zbiorowego i jeśli uzyskana w ten sposób wiedza wpływa na przemiany w ludzkim uniwersum (jak choćby usuwanie przyczyn i przejawów dyskryminacji), to przecież taki jest właśnie cel naukowych badań nad społeczeństwem. I wreszcie są to twierdzenia niebezpieczne – gdyż formułowane językiem wytwarzającym atmosferę zbiorowej nienawiści. Pod tym względem szerząca się od niedawna w Polsce antygenderowa propaganda nawiązuje do epizodów zorganizowanej nagonki na wyimaginowanego wroga, jakie pamiętamy z przeszłości.


Ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, jak każdy obywatel demokratycznego państwa, ma prawo publicznie głosić swoje poglądy. Wszelako używanie do tego przestrzeni uczelnianej wraz z przypisanym jej etosem akademickim trzeba uznać za wysoce niewłaściwe i nie licujące z profesorskim autorytetem.

prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska, UAM

dr. hab. prof. UAM Krzysztof Podemski, Instytut Socjologii UAM

dr hab. Grażyna Gajewska, prof. UAM

dr hab. prof. WSNHiD Izabela Kowalczyk, Kulturoznawstwo WSNHiD

prof. zw. dr hab. Dorota Żołądź-Strzelczyk UAM

dr hab. prof. UAM Eva Zamojska

dr hab. Monika Bakke, Instytut Filozofii UAM

dr Monika Frąckowiak - Sochańska, Instytut Socjologii UAM, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

dr Iwona Chmura-Rutkowska, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

dr Maciej Duda, Gender Studies UAM

dr Piotr Forecki, Wydzial Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, UAM

dr Agnieszka Gajewska, UAM, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

dr Lucyna Marzec, UAM, Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM

dr Joanna Krajewska, UAM

dr Honorata Jakubowska, Instytut Socjologii UAM

dr Marta Mazurek Interdyscyplinarne Centrum Badań Płci Kulturowej i Tożsamości UAM