Sprzeciwiamy się budowie przetwórni zużytego sprzętu elektronicznego w Łosicach!

W Łosicach planowana jest budowa dużego zakładu przetwarzającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inwestycja ma status przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane jest składowanie i przetwarzanie dużych ilości (25OOO ton) odpadów, również zawierających substancje niebezieczne: rtęć, kobald, nikiel. Planowana inwestycja leży w bliskiej odległości od stawów zarybieniowych, obszarów Natura 2000 oraz ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Gminy Długołęka. Inwestycja wiąże się ze wzrostem transportu a w okolicznych wsiach w większości nie ma chodników. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Sprzeciwiamy się tej inwestycji ponieważ chcemy chronić atrakcyjny przyrodniczo obszar i dbać o nasze zdrowie. Na terenie planowanej inwestycji występuje starodrzew oraz bytują chronione gatunki practwa. 


Milena Dudzińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Milena Dudzińska będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...