Sprzeciwiamy się budowie przetwórni zużytego sprzętu elektronicznego w Łosicach!

W Łosicach planowana jest budowa dużego zakładu przetwarzającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inwestycja ma status przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Planowane jest składowanie i przetwarzanie dużych ilości (25OOO ton) odpadów, również zawierających substancje niebezieczne: rtęć, kobald, nikiel. Planowana inwestycja leży w bliskiej odległości od stawów zarybieniowych, obszarów Natura 2000 oraz ujęcia wody pitnej dla mieszkańców Gminy Długołęka. Inwestycja wiąże się ze wzrostem transportu a w okolicznych wsiach w większości nie ma chodników. Mieszkańcy obawiają się o swoje bezpieczeństwo i zdrowie. Sprzeciwiamy się tej inwestycji ponieważ chcemy chronić atrakcyjny przyrodniczo obszar i dbać o nasze zdrowie. Na terenie planowanej inwestycji występuje starodrzew oraz bytują chronione gatunki practwa. 


Milena Dudzińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Milena Dudzińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...