Stacjonarny punkt poboru krwi w Pruszczu Gdańskim (filia RCKiK w Gdańsku)

Celem realizacji tego projektu jest utworzenie:

Stacjonarnego punktu poboru krwi w Pruszczu Gdańskim (filia Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku)

przy ulicy: Mariana Raciborskiego 2A w miejscu dotychczasowego pogotowia ratunkowego, które mogłoby w końcu przydać się dla dobra mieszkańców miasta udostępniając i przeznaczając jedno ze swoich pomieszczeń na punkt poboru krwi, gdyż mobilny punkt poboru krwi, który odwiedza nasze miasto cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Mimo dobrych serc Pruszczanek i Pruszczan, nie wszyscy mogą oddać swoje osocze, bo mobilny punkt (bus) nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych osób. A nie każdy z mieszkańców miasta, ma możliwość pojechać do Gdańska (najbliższego punktu poboru krwi), aby oddać krew. Niejednokrotnie mieszkańcy miasta pokazali jak bardzo potrafią się jednoczyć w szczytnym celu poprzez przeróżne zbiórki, akcje charytatywne oraz oddawanie krwi.

Zaś stacjonarny punkt, mógłby funkcjonować stale, a mobilny punkt (bus) - być uzupełnieniem i odwiedzać nas wtedy, kiedy stacjonarny punkt nie dawałby rady przyjąć wszystkich chętnych osób. 

Wyżej wymieniona lokalizacja jest miejscem docelowym. Mam tego świadomość, iż Pogotowie Ratunkowe nie jest własnością władz miasta, tylko należy do Powiatu Gdańskiego.

Natomiast wnioskując o tak szczytny projekt w naszym mieście, liczę na znalezienie wspólnej nici porozumienia i wyjście z inicjatywą naszego dobrego Gospodarza Miasta w kierunku jego mieszkańców i znalezienie innej lokalizacji (punktu), w którym mógłby powstać punkt poboru krwi. 

Zdaję sobie sprawę, iż zgłoszony koncept do budżetu obywatelskiego może nie przejść weryfikacji projektu, gdyż środki na ten cel mogą przewyższać jego maksymalną sumę lub nie będzie można wspólnymi siłami znaleźć dobrej lokalizacji na to przedsięwzięcie, niż ta docelowa.

Jeśli to nie przyniesie efektu, może warto spróbować pozyskać wsparcie z funduszy europejskich lub z funduszy rządowych z Programu Zdrowotnego "Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020" o zakup krwiobusa dla naszego miasta, który będzie przemieszczać się po naszym całym mieście, gminie i jej okolicznych wsiach? 

Krwiobus marki Mercedes-Benz (Travego) opiewa na kwotę około 2 700 000zł brutto. Warszawska firma Zeszuta Sport jest specjalistą w przebudowaniu takich autobusów. 

Utworzona petycja posłuży jako wyraz poparcia mieszkańców miasta zgłoszonej inicjatywy do budżetu obywatelskiego na utworzenie stacjonarnego punktu poboru krwi w Pruszczu Gdańskim.

InShot_20210412_1435004281.jpg


Jan Strzałkowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Jan Strzałkowski do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...