Stanowisko doktorantów UW ws. zmian w sądownictwie

 

Stanowisko doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego

z dnia 17 lipca 2017 r.

w sprawie zmian w sądownictwie    

 

W związku ze zmianami w ustawach dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i ustroju sądów powszechnych oraz przedstawionym projektem zmian w funkcjonowaniu Sądu Najwyższego, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Parlamentarzystów i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej. Godzą one w istotę trójpodziału władzy, niezależność i odrębność władzy sądowniczej oraz rządy prawa.

Wygaszenie kadencji członków Krajowej Rady Sądownictwa, przyznanie Ministrowi Sprawiedliwości niemal nieograniczonej kontroli nad prezesami sądów powszechnych oraz projektowane usunięcie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego wraz z możliwością ukształtowania przez Ministra Sprawiedliwości całego „nowego” Sądu Najwyższego pozostaje w jawnej sprzeczności z Konstytucją oraz standardami państw demokratycznych.

Z głębokim zaniepokojeniem obserwujemy wspieranie tych działań lub bezpośredni w nich udział przez osoby wywodzące się ze środowiska akademickiego, które zamiast dawać przykład właściwej postawy, przyczyniają się do dalszej destrukcji porządku prawnego i zaprzeczają wartościom, których powinni bronić.

Apelujemy do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentarzystów oraz wszystkich osób mających jakikolwiek wpływ na kształt polskiego prawa o wstrzymanie planowanych zmian i rozpoczęcie szerokiej debaty nad reformą polskiego systemu sądownictwa, z poszanowaniem konstytucyjnych zasad oraz prawa obywateli do bezstronnego i niezależnego sądu.


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Sprawdź wiadomości przychodzące (oraz folder ze spamem).
Facebook