Zatrzymać konkursy norowania!

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Prokurator Generalny

Szanowny Panie Ministrze,


członkowie Polskiego Związku Łowieckiego otwarcie praktykują proceder nazwany „norowaniem”. Myśliwi na umieszczone w sztucznej norze i pozbawione możliwości ucieczki żywe lisy i inne zwierzęta - szczują psy.

Często bywa, że zaszczute zwierzę odnosi rany, a zdarza się, że ginie zagryzione. Jest to świadomie zadawana, krwawa tortura, która nosi wszelkie znamiona przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

W zapowiedzianej w czerwcu 2016 r. kampanii „Zero tolerancji dla okrutnego traktowania zwierząt”, Ministerstwo Sprawiedliwości postulowało zaostrzenie sankcji za znęcanie się nad zwierzętami. Tymczasem, zupełnie jawnie, Polski Związek Łowiecki organizuje imprezy, których sednem jest
torturowanie zwierząt poprzez celowe zadawanie im bólu i cierpienia.

Ustawa o ochronie zwierząt obejmuje zakresem humanitarnej ochrony wszystkie zwierzęta kręgowe - w takim samym stopniu udomowione, jak i wszelkie dziko żyjące. Naruszenie tego nakazu stanowi przestępstwo zagrożone surową karą, w tym m.in. pozbawienia wolności do lat dwóch. W art. 6 ust. 2a ustawodawca precyzuje:

„przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień”.

Jest zatem rzeczą karygodną, aby grupa obywateli z racji swojej przynależności do PZŁ, mogła działać poza ustanowionym w Polsce prawem.

Domagamy się ścigania sprawców czynionego z premedytacją okrucieństwa.
Apelujemy do Pana Ministra o podjęcie pilnych działań prewencyjnych.

Koalicja Niech Żyją!


Koalicja Niech Żyją!    Skontaktuj się z autorem petycji