STOP - Dla projektu budowy fermy drobiu w Czeremsze Wsi, gm. Czeremcha

Wójt Gminy Czeremcha

Jerzy Wasiluk

Petycja _ STOP dla projektu budowy fermy drobiu w Czeremsze Wsi, gm, Czeremcha

Szanowni Państwo,

w dniu 12.01.2021r do Urzędu Gminy w Czeremsze na wniosek inwestora, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha.

Inwestor planuje wybudowanie ośmiu budynków hodowlanych, każdy na ok. 74 000 szt. drobiu, co z całą pewnością przyczyni się do znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko, walorów przyrodniczych, spadku cen nieruchomości, pogorszenia bezpieczeństwa na drodze w Czeremsze Wsi a przede wszystkim znaczącego pogorszenia warunków zamieszkania gdyż:

  1. Zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza, wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, zaobserwujemy kwaśne deszcze z uwagi na amoniak i lotne siarkowodory,
  2. Wystąpią zagrożenia epidemiologiczne dla ludzi i zwierząt,
  3. Wzrośnie odczuwalny hałas i wibracje związane z pracą wentylatorów i transportem drogowym,
  4. Obornik kurzy posiada nawet 70 substancji zapachowych i odór, będzie dokuczał nam i gościom nawet do 5 km od fermy,
  5. Dojdzie do zniszczenia dróg, które nie są przystosowane do ciężkiego transportu,
  6. Nastąpi zanik możliwości rozwoju agroturystyki i innych form przedsiębiorczości w sąsiedztwie fermy,
  7. Nieuniknone będzie cierpienie zwierząt przy hodowli przemysłowej,
  8. Nastąpi spadek cen nieruchomości nawet do 50 % oraz obniżenie atrakcyjności i wartości rynkowej gruntów.

Dla tego też, jako Stowarzyszenie " Zielona Czeremcha" sprzeciwiamy się na wydanie zgody, na realizację inwestycji w Czeremsze Wsi. Niech inwestor znajdzie sobie inny teren oddalony od siedlisk ludzkich i zamieszkałych posesji. Warunki życia i zdrowia mieszkańców są sprawą najważniejszą oraz czyste środowisko, pozbawione zanieczyszczeń.

Prosimy o wsparcie protestu i wyrażenie swojego głosu dezaprobaty dla planowanej inwestycji.

Stowarzyszenie " Zielona Czeremcha"


Maciej Frańczak Stowarzyszenie Zielona Czeremcha    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Frańczak Stowarzyszenie Zielona Czeremcha do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...