STOP - Dla projektu budowy fermy drobiu w Czeremsze Wsi, gm. Czeremcha

Wójt Gminy Czeremcha

Jerzy Wasiluk

Petycja _ STOP dla projektu budowy fermy drobiu w Czeremsze Wsi, gm, Czeremcha

Szanowni Państwo,

w dniu 12.01.2021r do Urzędu Gminy w Czeremsze na wniosek inwestora, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid. gr. 1496 obręb Czeremcha-Wieś, gmina Czeremcha.

Inwestor planuje wybudowanie ośmiu budynków hodowlanych, każdy na ok. 74 000 szt. drobiu, co z całą pewnością przyczyni się do znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko, walorów przyrodniczych, spadku cen nieruchomości, pogorszenia bezpieczeństwa na drodze w Czeremsze Wsi a przede wszystkim znaczącego pogorszenia warunków zamieszkania gdyż:

  1. Zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza, wpłynie na pogorszenie stanu środowiska, zaobserwujemy kwaśne deszcze z uwagi na amoniak i lotne siarkowodory,
  2. Wystąpią zagrożenia epidemiologiczne dla ludzi i zwierząt,
  3. Wzrośnie odczuwalny hałas i wibracje związane z pracą wentylatorów i transportem drogowym,
  4. Obornik kurzy posiada nawet 70 substancji zapachowych i odór, będzie dokuczał nam i gościom nawet do 5 km od fermy,
  5. Dojdzie do zniszczenia dróg, które nie są przystosowane do ciężkiego transportu,
  6. Nastąpi zanik możliwości rozwoju agroturystyki i innych form przedsiębiorczości w sąsiedztwie fermy,
  7. Nieuniknone będzie cierpienie zwierząt przy hodowli przemysłowej,
  8. Nastąpi spadek cen nieruchomości nawet do 50 % oraz obniżenie atrakcyjności i wartości rynkowej gruntów.

Dla tego też, jako Stowarzyszenie " Zielona Czeremcha" sprzeciwiamy się na wydanie zgody, na realizację inwestycji w Czeremsze Wsi. Niech inwestor znajdzie sobie inny teren oddalony od siedlisk ludzkich i zamieszkałych posesji. Warunki życia i zdrowia mieszkańców są sprawą najważniejszą oraz czyste środowisko, pozbawione zanieczyszczeń.

Prosimy o wsparcie protestu i wyrażenie swojego głosu dezaprobaty dla planowanej inwestycji.

Stowarzyszenie " Zielona Czeremcha"


Maciej Frańczak Stowarzyszenie Zielona Czeremcha    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Frańczak Stowarzyszenie Zielona Czeremcha do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...