Stop Hałasowi - Petycja w sprawie montażu ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Leśnicy

Wrocław 21.02.2024r.                                                                              

                                                                                                                                 Szanowny Pan  Prezydent Miasta Wrocławia Jacek Sutryk                                                                    

                                                                                                                                   Urząd Miasta Wrocławia Sukiennice 9 50-107 Wrocław    

 

 

STOP HAŁASOWI - Petycja w sprawie montażu ekranów akustycznych wzdłuż obwodnicy Leśnicy            

          W imieniu  mieszkańców Złotnik i okolic zwracamy się do Pana Prezydenta  z prośbą o wydanie decyzji, które doprowadzą do przedłużenia zabezpieczeń akustycznych na całej Aleji 11 Listopada i zamontowania ekranów wzdłuż Osi Inkubacji Średzka-Graniczna na wysokości Złotnik.

         Nowo oddany odcinek obwodnicy - Aleja 11 Listopada, spowodował, iż na dotychczasowym fragmencie Obwodnicy Leśnicy ruch znacznie się zwiększył. Aktualnie w pobliżu osiedla mamy małe AOW. Szczególnie narażeni na szkodliwy, stresogenny hałas są mieszkańcy ulicy Zakopiańskiej i Kamiennogórskiej, gdyż ich domy położone są najbliżej nowego odcinka. Co więcej, oprócz hałasu dobiegającego z tej trasy, narażeni jesteśmy na hałas dobiegający z nowo oddanej drogi na Jerzmanowo, okolicznych magazynów, lotniska oraz torów kolejowych, które znajdują się kilkanaście metrów od naszych domów.

         Nieliczne drzewa, które ostały się po wybudowaniu inwestycji, a nawet te nowo nasadzone nie zmniejszają hałasu, a jedynie powodują jego rozproszenie. Największy ruch i hałas na Alei 11 Listopada i całej Osi Inkubacji generują samochody ciężarowe, zwłaszcza wjeżdżając na wiadukt. Pozbawienie wiaduktu ochrony akustycznej, aż do zjazdu do trasy Średzka-Graniczna jest dla mieszkańców całkowicie niezrozumiałe. 

         Po otwarciu Alei 11 Listopada życie mieszkańców znacznie straciło na jakości. Kumulacja wszystkich dźwięków powoduje, że odpoczywanie we własnym domu, czy w ogrodzie  jest całkowicie niemożliwe. Nie da się również pracować zawodowo w domu, zwłaszcza gdy praca wymaga skupienia. To samo tyczy się spacerów po osiedlu. Nieustanny szum ma bardzo negatywny wpływ na układ nerwowy człowieka.

         Wieloletnie, niepodważalne badania WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) udowadniają,  że   długotrwałe oddziaływanie hałasu powyżej 55 dB jest szkodliwe dla zdrowia. Brak montażu ekranów akustycznych  spowoduje zmianę poziomu hałasu z 55 DB na 60 DB tj. podniesienie poziomu hałasu około czterokrotnie. Tym samym część mieszkańców na dziesiątki lat znajdzie się w szkodliwym dla zdrowia obszarze przekroczenia poziomu hałasu. Niezależnie od szkodliwości znacząco pogorszy się jakość życia mieszkańców Złotnik i okolic. Problem dotknie nie tylko nas, ale kolejne pokolenia.

         W związku z powyższym uzasadnieniem prosimy o respektowanie naszych praw jako obywateli państwa, które dba o jednostki, które ten ogół tworzą. Oczekujemy zatem przedłużenia ekranów akustycznych tak, aby były zamontowane na całej Alei 11 Listopada oraz montażu wzdłuż Osi Inkubacji Średzka-Graniczna na wysokości Złotnik.

 

                                                             Z wyrazami szacunku

                                                                Mieszańcy Złotnik