STOP LIKWIDACJI DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA NA PRADZE PÓŁNOC- PETYCJA

STOP LIKWIDACJI DOMU SAMOTNEJ MATKI I DZIECKA NA PRADZE PÓŁNOC PRZY UL.SZYMANOWSKIEGO 4A

do władz m.st. Warszawy w sprawie uratowania i umożliwienia dalszego funkcjonowania Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul . Szymanowskiego 4a na Pradze - Północ

My niżej podpisani wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec działań władz . m.st. Warszawy, które zmierzają do likwidacji Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul . Szymanowskiego 4a na Pradze - Północ i przekazania lokalu nr 100 przy ul. Szymanowskiego 4a na rzecz Warszawskiego Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa" . Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a prowadzony jest od lat 90. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy. Placówka od blisko 30 lat niesie pomoc najbardziej potrzebującym matkom w trudnej sytuacji życiowej, dając bezpieczne schronienie i dalszą perspektywę pomocy . Mieszkańcy Pragi - Północ oraz organizacje społeczne popierają funkcjonowanie Domu w obecnej lokalizacji oraz wspierają jego funkcjonowanie poprzez m.in. cykliczne organizowane formy wsparcia jak turnieje charytatywne, zbiórki świąteczne, wolontariat itp . Dom Samotnej Matki i Dziecka w obecnej formule jest miejscem kameralnym, świadczącym możliwość indywidualnej pomocy i integracji ze społecznością lokalną ofiarom przemocy . Sprzeciwiamy się likwidacji Domu i przeniesienia podopiecznych do innych placówek oddalonych od Pragi - Północ . Dodatkowo sprzeciwiamy się odebraniu lokalu z zasobu dzielnicy (Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami) i przekazaniu go na Warszawskiego Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa". Pomoc potrzebującym (m.in. osobom bezdomnym i uchodźcom) nie powinna być świadczona kosztem innych osób w kryzysie, uciekającym od przemocy domowej i poszukujących wsparcia .


Małgorzata Grzegorzewska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Małgorzata Grzegorzewska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...