STOP Masowemu Truciu Polskich Dzieci. STOP Gangsterskim Praktykom w Produkcji Żywności.

Petycja_3.jpg

Celem Petycji jest powstrzymanie masowego trucia chemicznymi dodatkami do żywności oraz stosowania antybiotyków bez kontroli w hodowlach przemysłowych, czego wynikiem jest potężna ilość chorujących i umierających na nowotwory Polaków w tym małych dzieci.

Jako Naród Polski żądamy wprowadzenia całkowitego zakazu importu soi i rzepaku GMO skażonych Glifosatem, na teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży preparatów zawierających rakotwórczy Glifosat (Roundap itp) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnosimy o powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności z pionizacją centralną i budżetem na rolnictwo w pozycji wydatki na rolnictwo na poziomie 25 miliardów zł. Żądamy przesunięcia dopłat do zdrowej produkcji rolnej dla rolników, a nie robienia przez Ministra Rolnictwa dyscypliny sportowej z produkcji żywności. Ze względu na ujawnienie przez Najwyższą Izbę Kontroli, masowego trucia Narodu Polskiego przez System Przetwórstwa Rolno – Spożywczego ogromnymi ilościami dodatków chemicznych, żądamy wprowadzenie Polskich Norm Bezpiecznej Żywności oraz kontrolowania marketów i importerów żywności na teren RP.

Wnosimy o pełne badania mięsa sprzedawanego przez przetwórców i hodowców w przemyśle Tuczu Nakładczego - Kontraktowego, Drobiu i Trzody Chlewnej na okoliczność pozostałości Antybiotyków i Glifosatu w żywności.


Działając w imieniu własnym jak i publicznym, jako konsumenci, mając na uwadze, że Prezydent Polski jest najważniejszym państwowym przedstawicielem oraz czuwa nad przestrzeganiem prawa, konstytucji a także zdrowia wszystkich obywateli naszego kraju, zwracamy się o dokładną analizę i stanowczą reakcję w sprawie opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli o nazwie: „E” w żywności bez kontroli – z dn. 3 stycznia 2019 r oraz Raportu NiK z dnia 08.03.2018 w sprawie nadmiernego stosowania Antybiotyków w Hodowli Zwierząt.


Wyżej wymieniony raport Najwyższej Izby Kontroli obrazuje potężne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów a w szczególności małych dzieci w wieku od 1-10 lat. Jednocześnie wskazujemy na konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży produktów rolno-spożywczych i napoi w plastikowych opakowaniach, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie chorobami nowotworowymi.


W ocenie Najwyższej Izby Kontroli żywność sprzedawana w zagranicznych marketach na terenie Polski jest rakotwórcza co potwierdza zdanie w owym raporcie: dodatki do żywności powodem wzrostu zachorowalności na nowotwory i inne.
Jesteśmy pełni nadziei, że Pan, jako prezydent Rzeczypospolitej Polski, zajmie konkretne stanowisko w świetle wyżej wymienionego raportu. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polski zwracamy się o poddanie do dyskusji publicznej kwestie bezpieczeństwa, nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności i produkcji rolno-spożywczej.
W ramach inicjatywy prezydenckiej, zwracamy się o działania zmierzające do powołania skonsolidowanej instytucji zajmującej się nadzorem nad przetwarzaniem żywności, produkcji rolno-spożywczej, zmierzającej do powołania Agencji Bezpieczeństwa Żywności.

Z poważaniem
Polak Patriota nie godzący się na masowe trucie Polaków
Marcin Bustowski


Petycje kierujemy do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

 

Prosimy o podpis pod petycją i udostępnienie naszej inicjatywy swoim znajomym na portalach społecznościowych.

Mój apel na Youtube
https://youtu.be/mK6EI6MHiJM

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Marcin Bustowski będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...