STOP Masowemu Truciu Polskich Dzieci. STOP Gangsterskim Praktykom w Produkcji Żywności.

Petycja_3.jpg

Celem Petycji jest powstrzymanie masowego trucia chemicznymi dodatkami do żywności oraz stosowania antybiotyków bez kontroli w hodowlach przemysłowych, czego wynikiem jest potężna ilość chorujących i umierających na nowotwory Polaków w tym małych dzieci.

Jako Naród Polski żądamy wprowadzenia całkowitego zakazu importu soi i rzepaku GMO skażonych Glifosatem, na teren Rzeczpospolitej Polskiej oraz wprowadzenia zakazu sprzedaży preparatów zawierających rakotwórczy Glifosat (Roundap itp) na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Wnosimy o powołanie Agencji Bezpieczeństwa Żywności z pionizacją centralną i budżetem na rolnictwo w pozycji wydatki na rolnictwo na poziomie 25 miliardów zł. Żądamy przesunięcia dopłat do zdrowej produkcji rolnej dla rolników, a nie robienia przez Ministra Rolnictwa dyscypliny sportowej z produkcji żywności. Ze względu na ujawnienie przez Najwyższą Izbę Kontroli, masowego trucia Narodu Polskiego przez System Przetwórstwa Rolno – Spożywczego ogromnymi ilościami dodatków chemicznych, żądamy wprowadzenie Polskich Norm Bezpiecznej Żywności oraz kontrolowania marketów i importerów żywności na teren RP.

Wnosimy o pełne badania mięsa sprzedawanego przez przetwórców i hodowców w przemyśle Tuczu Nakładczego - Kontraktowego, Drobiu i Trzody Chlewnej na okoliczność pozostałości Antybiotyków i Glifosatu w żywności.


Działając w imieniu własnym jak i publicznym, jako konsumenci, mając na uwadze, że Prezydent Polski jest najważniejszym państwowym przedstawicielem oraz czuwa nad przestrzeganiem prawa, konstytucji a także zdrowia wszystkich obywateli naszego kraju, zwracamy się o dokładną analizę i stanowczą reakcję w sprawie opublikowanego raportu Najwyższej Izby Kontroli o nazwie: „E” w żywności bez kontroli – z dn. 3 stycznia 2019 r oraz Raportu NiK z dnia 08.03.2018 w sprawie nadmiernego stosowania Antybiotyków w Hodowli Zwierząt.


Wyżej wymieniony raport Najwyższej Izby Kontroli obrazuje potężne zagrożenie dla zdrowia i życia konsumentów a w szczególności małych dzieci w wieku od 1-10 lat. Jednocześnie wskazujemy na konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży produktów rolno-spożywczych i napoi w plastikowych opakowaniach, które stwarzają bezpośrednie zagrożenie chorobami nowotworowymi.


W ocenie Najwyższej Izby Kontroli żywność sprzedawana w zagranicznych marketach na terenie Polski jest rakotwórcza co potwierdza zdanie w owym raporcie: dodatki do żywności powodem wzrostu zachorowalności na nowotwory i inne.
Jesteśmy pełni nadziei, że Pan, jako prezydent Rzeczypospolitej Polski, zajmie konkretne stanowisko w świetle wyżej wymienionego raportu. Jako obywatele Rzeczypospolitej Polski zwracamy się o poddanie do dyskusji publicznej kwestie bezpieczeństwa, nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności i produkcji rolno-spożywczej.
W ramach inicjatywy prezydenckiej, zwracamy się o działania zmierzające do powołania skonsolidowanej instytucji zajmującej się nadzorem nad przetwarzaniem żywności, produkcji rolno-spożywczej, zmierzającej do powołania Agencji Bezpieczeństwa Żywności.

Z poważaniem
Polak Patriota nie godzący się na masowe trucie Polaków
Marcin Bustowski


Petycje kierujemy do:
Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski
Minister Zdrowia Łukasz Szumowski

 

Prosimy o podpis pod petycją i udostępnienie naszej inicjatywy swoim znajomym na portalach społecznościowych.

Mój apel na Youtube
https://youtu.be/mK6EI6MHiJM

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marcin Bustowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...