Stop promowaniu nienaukowych metod leczenia przez studenta WUM

Szanowny Panie Rektorze,

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest dla nas, studentów, miejscem szczególnym. To właśnie tę instytucję wybraliśmy w nadziei nabycia gruntownego wykształcenia. W murach Uczelni codziennie zdobywamy wiedzę, którą w przyszłości mamy nadzieję spożytkować pomagając naszym pacjentom.  

Podjęcie nauki na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym wiąże się jednak nie tylko z prawem do kształcenia się. Wiemy, że spoczywają na nas również obowiązki. Jednym z nich jest reagowanie na nieuczciwe i nieetyczne zachowania członków społeczności akademickiej WUM.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni postawą naszego kolegi, studenta VI roku kierunku lekarskiego, Wojciecha Rombalskiego, którego strona internetowa Warsztat Dobrego Słowa propaguje potencjalnie szkodliwe, niekiedy celowo wprowadzające czytelnika w błąd i nie mające oparcia w nauce treści. Pozostawione czytelnikom do samodzielnej interpretacji, mogą wiązać się z katastrofalnymi dla zdrowia i życia skutkami. Uważamy propagowanie takich informacji za bardzo nieodpowiedzialne i głęboko sprzeczne z etyką i deontologią zawodową, do których przestrzegania zobowiązuje nas regulamin studiów i Kodeks Etyki Studenta. 

Niniejszą petycją prosimy Władze Uczelni o podjęcie działań dyscyplinarnych wobec Wojciecha Rombalskiego.

 

Zaniepokojeni studenci WUM i innych uczelni, absolwenci, lekarze, naukowcy oraz pacjenci

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Krzysztof Bogusz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...