Stop spalaniu odpadów niebezpiecznych w Gniewie!

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział IV

ul. Jasna 2/4

00-013 Warszawa

Dotyczy: Sygnatura Akt: IV SA/Wa 12/12

Zwracamy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z apelem o wnikliwe rozpatrzenie i przychylenie się do wniosku Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych SILESIA o cofnięcie decyzji administracyjnych powodujących, że od lat zmagamy się z gehenną fundowaną nam przez zakład produkcji keramzytu Weber (poprzednie nazwy zakładu: EMBRA, OPTIROC).

W pełni popieramy i potwierdzamy tezy zawarte w stanowisku STE SILESIA. Od lat zakład ten w procesach produkcji wykorzystuje odpady niebezpieczne. Poprzez współspalanie odpadów niebezpiecznych, w instalacji niebędącej spalarnią odpadów niebezpiecznych, wydziela się drażniący gaz, którego emisja powoduje negatywne reakcje zdrowotne – ból głowy, zatrucia, wymioty.

Nasze życie uzależnione jest od kierunku wiatru. Smród o nieokreślonym chemicznym charakterze powoduje podrażnienie gardła, kaszel, ból głowy, w skrajnych przypadkach wymioty. Na terenie gminy Gniew i powiatu tczewskiego jest niepokojąco duża zachorowalność na nowotwory, astmę i różnego rodzaju alergie. Jesteśmy przekonani, że agresywny dym z zakładu był przyczyną ostatnich masowych zachorowań na zapalenie spojówek i zatruć, szczególnie wśród dzieci. Wskazane przez STE SILESIA uchybienia są przerażające. Szczególnie, jeśli chodzi o przekroczenia ilości rakotwórczych dioksyn. Nie dopuścimy, by w XXI wieku nasza wolność i prawo do swobodnego oddychania i zdrowia ograniczał zakład, który funkcjonuje na wątpliwych z punktu widzenia prawnego decyzjach administracyjnych.

Informujemy, iż jesteśmy zdesperowani walczyć o nasze prawo do czystego powietrza oraz zdrowie nasze i naszych dzieci. Jeszcze raz prosimy Sąd o potraktowanie tej sprawy, jako poważny problem społeczny, a nie widzimisie organizacji ekologicznej.

Z poważaniem,

niżej podpisani


więcej na www.czystygniew.pl    Skontaktuj się z autorem petycji