Stop spalaniu odpadów niebezpiecznych w Gniewie!

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wydział IV

ul. Jasna 2/4

00-013 Warszawa

Dotyczy: Sygnatura Akt: IV SA/Wa 12/12

Zwracamy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z apelem o wnikliwe rozpatrzenie i przychylenie się do wniosku Stowarzyszenia Technologii Ekologicznych SILESIA o cofnięcie decyzji administracyjnych powodujących, że od lat zmagamy się z gehenną fundowaną nam przez zakład produkcji keramzytu Weber (poprzednie nazwy zakładu: EMBRA, OPTIROC).

W pełni popieramy i potwierdzamy tezy zawarte w stanowisku STE SILESIA. Od lat zakład ten w procesach produkcji wykorzystuje odpady niebezpieczne. Poprzez współspalanie odpadów niebezpiecznych, w instalacji niebędącej spalarnią odpadów niebezpiecznych, wydziela się drażniący gaz, którego emisja powoduje negatywne reakcje zdrowotne – ból głowy, zatrucia, wymioty.

Nasze życie uzależnione jest od kierunku wiatru. Smród o nieokreślonym chemicznym charakterze powoduje podrażnienie gardła, kaszel, ból głowy, w skrajnych przypadkach wymioty. Na terenie gminy Gniew i powiatu tczewskiego jest niepokojąco duża zachorowalność na nowotwory, astmę i różnego rodzaju alergie. Jesteśmy przekonani, że agresywny dym z zakładu był przyczyną ostatnich masowych zachorowań na zapalenie spojówek i zatruć, szczególnie wśród dzieci. Wskazane przez STE SILESIA uchybienia są przerażające. Szczególnie, jeśli chodzi o przekroczenia ilości rakotwórczych dioksyn. Nie dopuścimy, by w XXI wieku nasza wolność i prawo do swobodnego oddychania i zdrowia ograniczał zakład, który funkcjonuje na wątpliwych z punktu widzenia prawnego decyzjach administracyjnych.

Informujemy, iż jesteśmy zdesperowani walczyć o nasze prawo do czystego powietrza oraz zdrowie nasze i naszych dzieci. Jeszcze raz prosimy Sąd o potraktowanie tej sprawy, jako poważny problem społeczny, a nie widzimisie organizacji ekologicznej.

Z poważaniem,

niżej podpisani


więcej na www.czystygniew.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam więcej na www.czystygniew.pl do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook