Stop wtórnej wiktymizacji - walczymy o powrót dziecka do domu

Sąd Rejonowy Wrocław-Krzyki złamał konstytucyjne prawa dziecka, umieszczając chłopca wbrew opiniom biegłych sądowych, wbrew opiniom OZSS, wbrew opiniom klinicznych psychologów dziecięcych, wbrew opinii kuratora sądowego oraz wbrew opinii fundacji antyprzemocowej w pieczy zastępczej izolując chłopca od najbliższych Mu osób. 
Jako powody takiej decyzji Sąd podał: Chorobę psychiczną matki, brak współpracy z kuratorem zawodowym oraz uniemożliwianie kontaktów chłopca z ojcem, który w chwili wyznacznie przez Sąd tych kontaktów miał akt oskarżenia o przemoc psychiczną i fizyczną wobec chłopca. Pomimo wykluczenia przez Biegłych Sądowych, OZSS oraz psychologów jakiejkolwiek choroby psychicznej, potwierdzenia kompetencji rodzicielskich i prawidłowej, silnej więzi emocjonalniej chłopca z najbliższymi oraz wszczęciu przez Prokuraturę śledztwa w sprawie podawania przez Kuratora Zawodowego do Sądu wiadomości niezgodnych ze stanem faktycznym czym Kurator Zawodowa działała na szkodę Dziecka, Sąd Wrocław-Krzyki nie chce wycofać się ze swojej decyzji i pozwolić dziecku wrócić do domu, twierdząc, że w pogotowiu opiekuńczym, z dala od bliskich jest chłopcu lepiej. Sprawę obecnie rozpoznaje Sąd rejonowy w Oławie. Napiszmy do Sądu by przerwał proces wtórnej wiktymizacji chłopca i pozwolił Mu na powrót do rodziny by mógł zgodnie z zaleceniami biegłych i psychologów dziecięcych zaleczyć traumę, powstałą w wyniku separacji z najbliższymi. 


Siła jest kobietą    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Siła jest kobietą do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook