STOP wycince drzew w Jaśle

W imieniu mieszkańców Jasła zwracamy się z petycją o zaprzestanie wycinki drzew w mieście. W szczególności prosimy o zaniechanie planowanej w najbliższym czasie wycinki na ul. Jagiełły na odcinku pomiędzy ul. Krasińskiego a ul. Słowackiego w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej na odcinku: MOSiR - Ogród Jordanowski.

Jako mieszkańcy Jasła wyrażamy głębokie zaniepokojenie skalą wycinki dużych drzew na terenie miasta. Drzewa rosną kilkadziesiąt lat i odtworzenie, utraconej wskutek wycinki, tkanki biologicznej na terenie miasta będzie niemożliwe przez następne dekady. Zachowanie jak największej ilości drzew w mieście jest szczególnie istotne w obliczu nadchodzącego ocieplenia klimatu i rosnącego zanieczyszczenia powietrza przez transport drogowy i emisje z domów mieszkalnych i przemysłu. Drzewa w mieście są jedynym skutecznym elementem krajobrazu podnoszącym jakość powietrza chroniącym zdrowie ludzi i krajobraz miasta.

Wycinanie drzew w środku miasta powoduje:

  • Podwyższenie temperatury w centrum miasta i obniżenie wilgotności, które zaowocują powstaniem miejskiej wyspy ciepła (MPC) podobnie jak smog skrajne wartości temperatur może mieć poważne konsekwencje wraz ze wzrostem śmiertelności włącznie
  • Usunięcie naturalnego siedliska dla zwierząt zamieszkujących miasto
  • Problemy z deficytem wody, bądź nadmiarem wody – drzewa regulują gospodarkę wodną na trudnych spoistych gruntach

W związku z budową ścieżki rowerowej, która ma służyć rozwojowi transportu przyjaznego środowisku powinno się unikać niszczenia tego środowiska. Nie jesteśmy przeciwko samej inwestycji, ale uważamy, że powinna być zrealizowana przy zachowaniu maksymalnej możliwej ilości drzew na trasie jej przebiegu. Nie zgadzamy się na wycinkę pięknych i zdrowych drzew, przez co ul. Jagiełły zmieni się w betonową pustynię. Popieramy wsparcie dla transportu rowerowego ale uważamy za bezcelowe i szkodliwe dla miasta oraz mieszkańców wycinanie zieleni miejskiej. 

Dzięki dbałości mieszkańców Jasła kasztanowce rosnące przy ul. Jagiełły są w dobrym stanie, pomimo panującej powszechnie choroby tych drzew spowodowanej przez szrotówka kasztanowcowiaczka. Regularne grabienie liści uchroniło kasztanowce przed rozwojem choroby, która prowadzi do obumierania tych drzew.