STOP WYCINCE DRZEW w zw. z rewitalizacją podwórek w RZESZOWIE

06.06.2020

 

Urząd Miasta Rzeszowa

35-064 Rzeszów, Rynek 1

 

W świetle wiedzy z doniesień prasowych, dokumentów publikowanych w internecie i rozmów z bezpośrednio zainteresowanymi - popieram protest mieszkańców wszystkich rewitalizowanych podwórek w mieście.

Wzywam władze Miasta Rzeszów i wszystkie instytucje zajmujące się sprawą o uwzględnienie argumentów protestujących i nie wycinanie drzew, które są dobrem wszystkich mieszkańców Rzeszowa.

Miejska zieleń, a szczególnie drzewa, wpływa pozytywnie na mieszkańców miast w trzech głównych obszarach: społecznym, zdrowotnym i ekonomicznym. Jeśli chodzi o walory prozdrowotne, to podkreślane są ich zdolności do poprawiania jakości miejskiego powietrza, co dla dużych metropolii ma niebagatelne znaczenie. Drzewa obniżają poziom stresu i działają wyciszająco, wzbogacają też miejską faunę, są bowiem miejscem gniazdowania ptaków, których obecność również dodatnio wpływa na psychikę człowieka.

Sprzeciwiam się tzw. uszczęśliwianiu mieszkańców na siłę - organizowaniu im przestrzeni życiowych i publicznych bez konsultacji społecznych. 

 

do wiadomości:

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Ochrony Środowiska

35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4

 

 


Społeczni Strażnicy Drzew    Skontaktuj się z autorem petycji