STOP WYCINCE LASÓW NA TERENIE GMINY GŁUSZYCA

Petycja mieszkańców Gminy Głuszyca w sprawie natychmiastowego zaprzestania masowej i rabunkowej wycinki drzew na terenach leśnych w Gminie Głuszyca, będących w zarządzie Lasów Państwowych. 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Sylwia Kamińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...