Stop wyprzedaży Parku Hallera w DG w ręce prywatnych inwestorówDo:
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej

Prezydent Dąbrowy Górniczej Zbigniew Podraza
ul. Graniczna 21
Dąbrowa Górnicza
um@dabrowa-gornicza.pl
Park Hallera, jako park miejski leżący w ścisłym centrum miasta stanowi wielką wartość dla mieszkańców miasta, jest
jednym z kluczowych terenów rekreacyjnych, gdzie Dąbrowianie mogą spędzić swój wolny czas. Mamy świadomość, że ze
względu na swą lokalizację stanowi również łakomy kąsek dla inwestorów, równowaga w mieście musi jednak pozostać
zachowana, i tereny zielone nie mogą być okrajane, gdy tylko znajdzie się przedsiębiorstwo, które zechce je kupić.

Tym bardziej bulwersujące są wieści o ofertach sprzedaży niemalże dwóch hektarów parku, zamieszczone poniżej:
dabrowa-gornicza.pl/oferta-opis-58.html
dabrowa-gornicza.pl/oferta-opis-62.html

Działki te stanowią integralną część parku, a dla mieszkańców Dąbrowy zieleń w tym miejscu jest bardzo ważna. Park z
roku na rok jest coraz bardziej okrajany (vide. ostatnia budowa dróg dojazdowych do Hali Sportowej i Parku Wodnego) i
my, mieszkańcy mamy już dosyć działań skutkujących zmniejszeniem powierzchni parku Hallera. Dopiero co zakończyła się wycinka
drzew pod market ALDI, kiedy to urzędnicy zarzekali się, że ich wolą jest zachowanie terenów zielonych w mieście jednak
mają ręce związane przez przepisy.


Postulujemy o:
1.Wycofanie ofert sprzedaży następujących działek:
-nr działki: 51/2, karta mapy 100
-nr działki 3/161 i 3/166 karta mapy 100
2.Pozostawienie terenu Parku Hallera w obecnej jego postaci i zrezygnowanie z dalszej sprzedaży działek w jego obrębie.
3. Podejmowanie w przyszłości rozmów z mieszkańcami i przeprowadzania SZEROKO OGŁASZANYCH (prasa lokalna, plakaty)
konsultacji społecznych w sprawie tego typu działań.
4.Zmianę statusu działki nr 51/2, karta mapy 100 w Dąbrowie Górniczej - z terenu przeznaczonego pod zabudowę usługową na
teren zieleni urządzonej, jak pozostała, przylegająca część parku.


Plac znajdujący się na terenie działki 51/2 (karta mapy 100) pełni obecnie wiele funkcji, odbywa się tam m.in.
-comiesięczny targ staroci przyciągający mieszkańców okolicznych miejscowości i nie tylko
-imprezy okolicznościowe, jak np. meta Tour de Pologne, będące wielką promocją miasta
-wesołe miasteczko rozkładające się co roku, będące atrakcją szczególnie dla najmłodszych Dąbrowian
-miejsce spotkań mieszkańców
Ponadto otwarcie parku na centrum jest obecnie bardzo atrakcyjne widokowo, a zieleń we wschodniej części działki stanowi
miły kontrast dla wszechobecnej w centrum kostki brukowej.

Teren znajdujący się w okolicy ul. Adamieckiego (nr działki 3/161 i 3/166 karta mapy 100) stanowi integralną część
parku, miejsce spacerów i wypoczynku okolicznych mieszkańców i nie tylko ich. Dodatkowo rosnące tam drzewa pełnią ważną
funkcję ochronną. Usunięcie drzew narazi mieszkańców pobliskiego osiedla na hałas i spaliny z drogi krajowej 94.

Pozostawienie wyżej wymienionych działek jako część parku niewątpliwie wzmocni też wizerunek Dąbrowy Górniczej jako
miasta "zielonego" i biorącego pod uwagę zdanie mieszkańców miasta.

Tereny miejskie należą do przestrzeni publicznej i jako taka, należy ona do nas wszystkich. Uważamy więc, że mieszkańcy
miasta powinni brać udział w procesie decyzyjnym dotyczącym sprzedaży działek miejskich i planowania zagospodarowania
przestrzeni, co pragniemy uczynić m.in. przy pomocy niniejszej petycji.


Przemysław Ogłaza    Skontaktuj się z autorem petycji