Stop zamknięciu Centrum Zdrowia Psychicznego Akson w Olsztynie przez NFZ!

Według danych z 2020 roku, w Polsce z pomocy psychologicznej korzysta aktualnie 1.6 miliona osób - w tym, według badania z 2021 roku, ponad 120 tysięcy nastolatków. Od 30 czerwca, decyzją NFZ-u, pomoc tę utraci piętnaście tysięcy z nich. 

Centrum Zdrowia Psychicznego Akson mieści się przy ulicy Sielskiej na Dajtkach. Powstało w 2007 roku z inicjatywy Anety Radel – Mossakowskiej i od tego czasu ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na nieodpłatne sprawowanie pomocy psychologicznej i psychiatrycznej na terenie Olsztyna i okolic. Kontrakt ten obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku i, decyzją NFZ-u, nie zostanie przedłużony, co zmusza placówkę do zamknięcia się.

Pokażmy, że nie zgadzamy się na to i zbierzmy jak najwięcej podpisów przeciwko takiej decyzji NFZ-u!

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Adrian Gawdzik do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...