Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i grupa mieszkańców Nasze Podwórko przedkładają petycję do Prezydenta Warszawy w sprawie ochrony Jeziorka Czerniakowskiego

Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i grupa mieszkańców Nasze Podwórko przedkładają petycję do Prezydenta Warszawy w sprawie ochrony Jeziorka Czerniakowskiego. Jako mieszkańcy Warszawy protestujemy przeciw decyzji o dopuszczeniu na działce 5/3 (nr obrębu 1-05-12) budowy dwunastopiętrowego budynku wraz z garażem podziemnym i zjazdem.  Tego typu zabudowa w odległości ok. 130 m od górnej krawędzi skarpy brzegowej Jeziorka Czerniakowskiego i ok. 55 m od granicy terenu Rezerwatu będzie wpływać na równowagę obiegu wód podziemnych i wód opadowych zasilających jezioro.

Nasz niepokój budzi także fakt, że teren inwestycji znajduje się ściśle w obrębie wilanowskiego klina napowietrzającego, a obliczenia pokazują, że pas wzdłuż Wisły i jej starorzeczy powinien być wolny od wysokiej zabudowy. Uważamy za niedopuszczalne, że organ wydający decyzje o warunkach zabudowy oparł się wyłącznie na analizie odziaływania inwestycji na środowisko opracowanej przez komercyjny podmiot na zlecenie inwestora, podczas gdy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska powołany do ochrony rezerwatu uchylił się od odpowiedzi i nie zajął stanowiska.

Pamiętajmy, że w perspektywie zmian klimatu, Jeziorko Czerniakowskie to nie tylko chroniony prawem rezerwat przyrody posiadający unikalne zasoby fauny i flory, lecz także cenny element ekosystemu Warszawy, łagodzący dobowe i roczne amplitudy temperatur i awaryjny zasób wód dla miasta.


Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i Nasze Podwórko    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze i Nasze Podwórko do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook