Sukces przez posiadanie? Badanie naukowe dotyczące rynku dóbr luksusowych w Polsce.

Petycja ma za zadanie: 

-udzielić konfirmacji(potwierdzenia) lub negacji tezy naukowej tj.  Rynek dóbr luksusowych w Polsce jako wyznacznik indywidualnych cech nowego pokolenia konsumentów, nastawionych na kreowanie kultury posiadania. 

 

Autor poprzez rynek dóbr luksusowych rozumie: nieruchomości, motoryzacja (samochody, motory, łodzie, samoloty), odzież, akcesoria (np.biżuteria, zegarki), dzieła sztuki, wysoko wyspecjalizowane usługi z wielu branż ( m.in turystyka, zdrowie, relax, hobby ), nowetechnologie, wyposażenie domu - w relatywnie wysokich cenach.

 

Poniższe pytania pozwolą Tobie na udzielenie odpowiedzi twierdzącej na w/w pytanie badawcze. 

Zwracam się z prośbą o aktywny udział w petycji oraz wyrażenie swojego własnego zdania w postaci komentarzy lub wiadomości prywatnej za pomocą w/w petycji. Państwa zaangażowanie pozwoli mi na realizacje zinteresowań badawczych i wzbogaci prowadzoną w tym zakresie rozprawę doktorską.

 

1. Czy zgadzasz się, że posiadanie dóbr luksusowych w Polsce w sposób jednoznaczny definiuje wąskie grupy społeczne- nadając im samym swój własny indywidualny status społeczno/materialny- wskazując na wyrazistość osiągnietego sukcesu przez jednostę?

2. Czy Twoim zdaniem, należy wprowadzić zmiany  w celu marginalizacji pośredników w obrocie dobrami luksusowymi celem wyeksponowania jakości oraz dostępności?

3. W jakim stopniu kreowany przez media publiczne/prywatne wizerunek osób użytkujących dobra luksusowe może prowadzić pośrednio, lub bezpośrednio do braku samoakceptacji oraz wielu patologii społecznych ze względu na brak możliwości, brak indywidualnych cech predysponujących do osiągania wyższego statusu społecznego- wykluczenia?

4. Czy prestiż, pozycja społeczna, " chęć pokazania się", dominacja, władza, Twoim zdaniem są jedynymi wyznacznikami dążenia do posiadania dóbr luksusowych. Jeśli TAK, czy należy zmienić sposób postrzegania w/w rynku, zwiększając bezpieczeństwo i więzi między wieloma grupami społecznymi?

5. Czy zgadzasz się, że konsumpcja i udział w podziale dóbr luksusowych stanowi pozytywny czynnik dla rozwoju rozwoju jednostki- szerzej społeczeństwa? 

6. Czy konsumpcja dóbr luksusowych w wymiarze indywidualnym stanowi jedną z głównych przyczyn dla rozwoju wysoko wyspecjalizowanych firm, przedsiębiorstw umożliwiając rozwój personalny osób o wysokim stopniu kreatywności/ twórczości?

7. Czy Twoim zdaniem polski rynek dóbr luksusowych jest w stanie zabezpieczyć dostęp oraz szybki czas realizacji/ dostarczenia dla wzrastających potrzeb bogacącego się  społeczeństwa, wyrażającego chęć posiadania prestiżowych dóbr/ najnowszej technologii?

 

 


Arkadiusz Ulążka    Skontaktuj się z autorem petycji
Facebook