Petycja w sprawie zmiany patrona ulicy generała Sylwestra Kaliskiego

 

 

Do Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława Sipiery

 

Szanowny Panie Wojewodo,

W imieniu swoim i innych mieszkańców Bemowa chciałbym zaprotestować przeciwko narzuconej nam bez żadnych konsultacji „dekomunizacji” patrona jednej z naszych ulic generała Sylwestra Kaliskiego[1]. To fakt, że generał Kaliski był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, a nawet (o zgrozo!) członkiem jej Komitetu Centralnego (1975-78), Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1974-78) i posłem na Sejm PRL dwóch kadencji. Ale był również człowiekiem który odmówił przymusowej służby w Kriegsmarine za co był więziony przez Gestapo i przetrzymywany w obozie koncentracyjnym. Kaliski był jednak przede wszystkim wybitnym polskim naukowcem (ponad 500 publikacji!) i pionierem polskich badań nad laserową mikrosyntezą jądrową. W uznaniu swoich dokonań na tym polu uzyskał tytuł naukowy profesora i został wybrany członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Proponowana zmiana boli nas tym bardziej, że generał Kaliski jako długoletni pracownik Wojskowej Akademii Technicznej, jej Komendant-Rektor w latach 1967-74, a jako także twórca i pierwszy dyrektor zlokalizowanego na Bemowie Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy był osobą silnie związaną z naszą Dzielnicą [2].

Chciałbym aby potraktował Pan nasz głos również jako sprzeciw przeciwko czarno-białej wizji historii, w której plakietka „komunisty” którą, z takich lub innych powodów, nosi dana postać jest w stanie zanegować jej, nieraz wybitne, dokonania na innych polach. Z perspektywy historii generał Kaliski stanął po „niesłusznej” stronie, ale to nie uprawnia nikogo do traktowania go na równi z komunistycznymi zbrodniarzami i skazywania jego imienia na zapomnienie. Ośmielę się nawet stwierdzić, że jego postać, łącząca wybitne zdolności naukowe i organizacyjne mogłaby być dla nas wzorem nowoczesnego patriotyzmu rozumianego jako praca dla dobra Ojczyzny w okolicznościach takich w jakich przyszło nam akurat żyć.

Na koniec chciałbym wyrazić swoje ubolewanie, że podejmując decyzje dotyczące bezpośrednio mieszkańców naszej Dzielnicy nie uznał Pan za stosowne wysłuchać ich opinii na ten temat.

Z poważaniem,

dr Michał Jóźwikowski

 

Źródła:

[1]https://warszawawpigulce.pl/tylko-u-nas-nowe-nazwy-ulic-po-dekomunizacji-pelna-lista/

[2]Biogram Sylwestra Kaliskiego https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylwester_Kaliski