SZCZECIN BEZ PLASTIKU!

 

sketch-1559748814136.png

Petycja do Prezydenta Miasta:

 

Szczecin, dnia 5 czerwca 2019 roku    

 

Pan Piotr Krzystek,

Prezydent Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

PETYCJA

Działając w trybie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, niniejszym zwracamy się do Pana z uprzejmą prośbą o to by w Urzędzie Miasta Szczecin, jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin (w tym w placówkach oświatowych) oraz spółkach z większościowym udziałem miasta:

1.      zrezygnować z jednorazowych, plastikowych i styropianowych opakowań, naczyń, sztućców, słomek oraz plastikowych butelek;

2.      zaprzestać kupowania wody w butelkach plastikowych;

3.      ograniczyć do minimum wykorzystywanie plastiku w gadżetach reklamowych miasta;

4.      przeprowadzić przegląd dostawców i wybrać tych, którzy stosują do produkcji swoich produktów opakowania inne niż plastikowe;

5.      wykorzystać w promocji gadżety i materiały, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

6.      używać tylko papieru makulaturowego;

7.      korzystać z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych naczyniach.

Wnosimy, by powyższe cele były realizowane również w odniesieniu do wydarzeń, których organizatorem jest miasto.

Apelujemy, by realizację powyższych postulatów połączyć z akcją edukacyjną „Szczecin bez plastiku!”, w ramach której podejmowane będą działania zachęcające mieszkańców do działań proekologicznych. Jako miasto powinniśmy dążyć do tego, by bycie eko było modne i trendy. 

 

UZASADNIENIE

 

Panie Prezydencie,

odpady, zwłaszcza plastikowe, zanieczyszczają nasze środowisko. Plastik rozkłada się nawet tysiąc lat, a do jego wyprodukowania niezbędna jest ropa naftowa. Nasze  środowisko jest notorycznie zanieczyszczane. Aż 90% wyprodukowanego tworzywa nigdy nie poddano recyklingowi. Bardzo dużo plastiku pływa w morzach i oceanach, co powoduje, że często jest połykany przez zwierzęta. To prowadzi do bardzo ciężkich kompilacji zdrowotnych, a nawet ich śmierci.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację radnego Przemysława Słowika, w 2018 roku Urząd Miasta Szczecin zamówił ponad 28 tysięcy plastikowych butelek z wodą, a w jednostce zużyto ponad 11 tysięcy plastikowych i prawie 6 tysięcy styropianowych kubeczków. To zdecydowanie za dużo, czas z tym skończyć!

Zgodnie z wizją Floating Garden powinniśmy być miastem ekologicznym, a nawet metropolią wyznaczającą nowe standardy w zakresie ochrony środowiska. Tak jednak nie jest. Wiele miast już dawno nas wyprzedziło, wprowadzając innowacyjne rozwiązania proekologiczne, takie jak np. butelkomaty. Z kolei w Gdańsku i Lublinie podjęto działania mające na celu wyeliminowanie plastikowych butelek, sztućców i kubeczków, a także zdecydowano, że zwykły papier zostanie zastąpiony papierem makulaturowym.

Ubolewamy, że Szczecin nie jest miastem pionierskich rozwiązań ekologicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy jak na wstępie.    

Z wyrazami szacunku,

mieszkańcy

 

Petycja do Rady Miasta Szczecin:

 

 

Szczecin, dnia 5 czerwca 2019 roku    

 

Rada Miasta Szczecin

Plac Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

 

PETYCJA

Działając w trybie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w zw. z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, niniejszym zwracamy się o podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Szczecin, w ramach której ustali się dla Prezydenta Miasta Szczecin kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych i koniecznych działań dążących do tego, by w Urzędzie Miasta Szczecin, jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin (w tym w placówkach oświatowych) oraz spółkach z większościowym udziałem miasta:

1.      zrezygnować z jednorazowych, plastikowych i styropianowych opakowań, naczyń, sztućców, słomek oraz plastikowych butelek;

2.      zaprzestać kupowania wody w butelkach plastikowych;

3.      ograniczyć do minimum wykorzystywanie plastiku w gadżetach reklamowych miasta;

4.      przeprowadzić przegląd dostawców i wybrać tych, którzy stosują do produkcji swoich produktów opakowania inne niż plastikowe;

5.      wykorzystać w promocji gadżety i materiały, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

6.      używać tylko papieru makulaturowego;

7.      korzystać z usług cateringu, w ramach którego poczęstunek nie jest podawany w plastikowych naczyniach.

Wnosimy, by w uchwale zawrzeć wniosek do Prezydenta Miasta Szczecin o przedstawianie co trzy miesiące Radzie Miasta Szczecin informacji na temat przeprowadzonych działań realizujących cele, o których mowa wyżej.

Propozycja projektu uchwały stanowi załącznik do petycji.     

 

UZASADNIENIE

Odpady, zwłaszcza plastikowe, zanieczyszczają nasze środowisko. Plastik rozkłada się nawet tysiąc lat, a do jego wyprodukowania niezbędna jest ropa naftowa. Nasze  środowisko jest notorycznie zanieczyszczane. Aż 90% wyprodukowanego tworzywa nigdy nie poddano recyklingowi. Bardzo dużo plastiku pływa w morzach i oceanach, co powoduje, że często jest połykany przez zwierzęta. To prowadzi do bardzo ciężkich kompilacji zdrowotnych, a nawet ich śmierci.

Jak wynika z odpowiedzi na interpelację radnego Przemysława Słowika, w 2018 roku Urząd Miasta Szczecin zamówił ponad 28 tysięcy plastikowych butelek z wodą, a w jednostce zużyto ponad 11 tysięcy plastikowych i prawie 6 tysięcy styropianowych kubeczków. To zdecydowanie za dużo, czas z tym skończyć!

Zgodnie z wizją Floating Garden powinniśmy być miastem ekologicznym, a nawet metropolią wyznaczającą nowe standardy w zakresie ochrony środowiska. Tak jednak nie jest. Wiele miast już dawno nas wyprzedziło, wprowadzając innowacyjne rozwiązania proekologiczne, takie jak np. butelkomaty.

Z kolei w Gdańsku i Lublinie podjęto działania mające na celu wyeliminowanie plastikowych butelek, sztućców i kubeczków, a także zdecydowano, że zwykły papier zostanie zastąpiony papierem makulaturowym.

Ubolewamy, że Szczecin nie jest miastem pionierskich rozwiązań ekologicznych.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy jak na wstępie.    

Z wyrazami szacunku,

mieszkańcy

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Igor Podeszwik do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook