TAK – dla otwartej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej dostępnej dla wszystkich bezpłatnie, proekologicznego osiedla, przekazania lasu i wybudowania szkoły w gminie Stare Babice

PETYCJA SKIEROWANA do:

1) Szanownych Mieszkanek i Mieszkańców gminy Stare Babice

2) Szanownych Mieszkanek i Mieszkańców Warszawy oraz wszystkich miast, które są za proekologicznymi rozwiązaniami.

3) Szanownych Państwa Radnych Gminy Stare Babice

4) Szanownego Wójta Gminy Stare Babice

 

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie naszej petycji, a zarazem wsparcie inicjatywy, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa i zagospodarowaniem przestrzennym na terenie działki nr 180 w Janowie – gmina Stare Babice, na dawnym terenie powojskowym, z istniejącą infrastukturą. Prosimy o wsparcie „Zielonej Strefy", czyli otwartej i przyjaznej dla wszystkich przestrzeni z wartościami proekologicznymi, w której bezpieczeństwo ludzi i zwierząt jest nadrzędnie przestrzegane.

Poprzez "Zieloną Strefę" chcemy dla Państwa stworzyć otwarte, ogólnodostępne, bezpłatne tereny rekreacyjne dla wypoczynku rodzinnego z ławkami, leśnym placem zabaw, fontanną, wydarzeniami plenerowymi, kinem letnim oraz ścieżkami i wykładami edukacyjnymi.

atra.jpg

Dodatkowo chcemy zbudować  strefę sportową: boisko, siłownię plenerową, park linowy i tor rowerowy oraz oddać Państwu do użytku polanę piknikową, z paleniskiem, altanami  oraz przekazać tereny leśne i miejsce pod szkołę na działce nr 180 w Janowie (gmina Stare Babice).  

Proponujemy przekazanie na rzecz gminy Stare Babice wydzielonej części działki nr 180 w Janowie, na której znajduje się las należący do tej działki oraz oddać za darmo teren pod budowę szkoły; chcemy nawet wybudować szkołę i przedszkole leśne.  Problem braku miejsc w szkołach w gminie Stare Babice jest powszechnie znany i będzie narastał, planowany zakup terenu pod szkołę to duży wydatek w budżecie gminy.
Wnosimy, by gmina Stare Babice przyjęła od nas teren pod szkołę bezpłatnie. We współpracy z gminą Stare Babice chcielibyśmy stworzyć leśną szkołę i przedszkole, które od najmłodszych lat będzie uczyć dzieci jak żyć ekologicznie i w zgodzie z naturą.

Chcemy, by w „Zielonej Strefie”  powstało także pierwsze, wzorcowe ekologiczne i innowacyjne osiedle w Polsce ze ścieżkami rowerowymi, szerzące dbałość o środowisko wśród społeczeństwa. Podkreślić i stanowczo zaznaczyć trzeba przy tym, że nie będziemy wycinać drzew.  Będziemy dbać o rośliny. Będziemy wdrażać nowoczesne, ekologiczne rozwiązania przy współpracy ze specjalistami i miłośnikami natury. Posadzimy drzewa, krzewy, rośliny oraz zadbamy o dobro i bezpieczeństwo zwierząt. Dla nas równowaga ekosystemu i zrównoważony rozwój są podstawowymi wartościami. Nie będziemy ingerować w wody gruntowe. Zrobimy wszystko, by w "Zielonej Strefie" było jak najbezpieczniej, jednocześnie bez szkody dla środowiska, fauny i flory.

foto9.jpg

Chcemy przede wszystkim edukować i uczyć proekologicznych postaw, stąd stawiamy na rozbudowę ścieżek rowerowych. Planujemy na terenie działki 180 stworzyć przestrzeń do edukacji ekologicznej z regularnymi wykładami specjalistów, w której będzie przedstawiane jak ważne jest środowisko naturalne w życiu codziennym. Będziemy pokazywać, co robić, byśmy nie zanieczyszczali tego dobra wspólnego, dbali o faunę i florę, stąd też planujemy propagować kulturę proekologiczną, nauczając już najmłodsze pokolenia jak można żyć w zgodzie z przyrodą, szanować ją i jak o nią mądrze dbaćW końcu „Zielona Strefa” ma być dobrem wspólnym, bezpiecznym, otwartym i niosącym idee oraz wartości, w tym jedną z ważniejszych jest dbałość o środowisko naturalne.

„Zielona Strefa" powstanie przy zastosowaniu technologii mało uciążliwych dla środowiska. Inwestycja będzie realizowana w duchu zielonego, zrównoważonego rozwoju, z dbałością o faunę i florę, przy współpracy z ekspertami z różnych dziedzin nauk przyrodniczo-ekologicznych, którzy będą czuwać nad najlepszymi rozwiązaniami ekologicznymi i ich przestrzeganiem. Zaprosiliśmy do współpracy także miłośników przyrody z gminy Stare Babice i Warszawy, abyśmy razem jak najlepiej zagospodarowali otwartą, proekologiczną i bezpieczną przestrzeń „Zieloną Strefę".

 

Dość MITÓW i KŁAMSTW! Tylko FAKTY.

 

Działka nr 180 w gminie Stare Babice nie należy do Lasu Bemowskiego ani do  Kampinoskiego Parku Narodowego, nie biegnie przez nią także żaden korytarz ekologiczny. Nie jest też częścią rezerwatu. Jest to teren z różną klasyfikacją gruntów, w tym około 5 ha to tereny budowlane inne, a  ponad 6 ha grunty orne. Nie jest to teren chroniony przyrodniczo.

Chcemy zagospodarować działkę nr 180 w Janowie  i sprawić, by teren stał się bezpieczny. Działka od 2004 roku należy do prywatnego właściciela, który nabył ją w pełni legalnie i jawnieZostało to sprawdzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjnie. Właściciel o sprzedaży działki dowiedział się z ulotki Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Warszawie, w której przedstawiono nieruchomości, oferowane do sprzedaży przez Agencję. Wśród tych nieruchomości była działka 180 położona w Janowie, gmina Stare Babice. Działka została nabyta w drodze konkursu ofert, jednocześnie gmina Stare Babice nie skorzystała z prawa pierwokupu tejże działki nr 180.

Widomym jest już dziś, że żadna publiczna instytucja nie odkupi działki 180 w Janowie ani działek prywatnych należących do korytarza ekologicznego.  Wójt gminy Stare Babice, w dn. 10.10.2019 r. podczas Komisji Wspólnej Gminy Stare Babice przedstawił informację, że wystąpił do Kampinoskiego Parku Narodowego i Ministerstwa Środowiska z zapytaniem, czy istnieje możliwosć wykupienia przez instytucje państwowe terenu działki 180 w Janowie oraz części korytarza ekologicznego, należącej do prywatnych właścicieli.

Z informacji przekazanej przez Wójta Gminy Stare Babice w dniu 22.10.2019 r. Właścicielowi wynika, że Kampinoski Park Narodowy nie jest zainteresowany wykupem działek, należących do korytarza ekologicznego oraz działki nr 180. Jednocześnie Właściciel, po wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w dniu 10.10.219 r. wystosował pisma z zapytaniem o zainteresowanie wykupem wymienionych działek oraz o możliwość ich wykupu do następujących instytucji: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. W każdym z tych miejsc, rozmawiając z osobami decyzyjnymi w tym zakresie, ustalił, że nie ma takiej możliwości i instytucje te nie podejmą działań, zmierzających do wykupu tych terenów prywatnych, w tym działki nr 180 w Janowie.

Duże znaczenie dla środowiska będzie miało samo uporządkowanie terenu działki 180 w Janowie. Pamiętajmy, że wcześniej ten teren był regularnie użytkowany i sprawnie funkcjonowała cała infrastruktura na rzecz wojska, jeździł po nim sprzęt ciężki, pracowali na tym terenie ludzie. Obecnie zaś jest on regularnie zanieczyszczany przez osoby, które dokonują napraw samochodowych,  wywożą śmieci, organizują nielegalne rozgrywki strzeleckie. Opuszczone bunkry zachęcają do urządzenia imprez i libacji z udziałem alkoholu i narkotyków, co również zagraża bezpieczeństwu osób postronnych. Niedawny przykład zaatakowania kobiety biegającej po tym terenie, jest najbardziej przykrym i obrazowym przykładem, jak bardzo niebezpiecznie jest tam dziś. Chcemy to zmienić i sprawić, by ta przestrzeń stała się czystą, otwartą i bezpieczną dla ludzi, ale i z poszanowaniem środowiska naturalnego.

„Zielona Strefa” zakłada wiele rozwiązań proekologicznych, które stworzą symbiozę fauny i flory z  przestrzenią działki nr 180. Aby inwestycja nie miała wpływu na warunki siedliskowe roślin, zostaną wykonane zabezpieczenia drzew oraz przeprowadzone nasadzenia kompensacyjne, z zachowaniem znanej w prawie ochrony środowiska zasadą proporcjonalności. Zastosowanie nowoczesnych technologii oraz zachowanie szybkiego tempa prac przyczyni się do możliwie najmniejszej ingerencji w istniejący ekosystem. Wprowadzimy między innymi korytarze dla zwierząt, a także domki dla jerzyków. „Zielona Strefa” ma być modelowym osiedlem proekologicznym z rozwiązaniami wpływającymi na bezpieczeństwo środowiska naturalnego, jak i dobro ludzi.  Przy budowie tego osiedla nie będziemy wycinać żadnego drzewa.

Poza tym pojawią się inne rozwiązania wpływające na dobro środowiska, takie jak białe dachy, duże okna, czy fakt, iż budynki są zaprojektowane od strony północnej, aby wykorzystywać instalację słońca i naturalną energię jak najbardziej efektywnie. Chcemy, aby "Zielona Strefa" była pierwszym osiedlem wielorodzinnym z energią pasywną w Polsce. Nasza zabudowa jest ekstensywna, co również też sprzyja przyrodzie. Rozdrobnienie zabudowy budynków w planowanej inwestycji pozwala na swobodny przepływ powietrza, nie powoduje blokad przemieszczania się i rozmieszczenia funy i flory. Na pewno zrobimy wszystko, by było jak najbezpieczniej i bez szkody dla środowiska.

Wiarygodność i dbałość o środowisko naturalne to nasze główne zadanie, nie boimy się odpowiedzialności, chcemy wywiązać się ze złożonych deklaracji. Wszystkie zobowiązania i propozycje dla gminy Stare Babice, a przede wszystkim jej Mieszkańców, Właściciel podpisze w formie aktu notarialnego, a obietnice wywiązania się z tych deklaracji może i chce zabezpieczyć gwarancjami bankowymi. Stanowi to nowy standard inwestorski i potwierdza nową jakość współpracy z Gminą i jej Mieszkańcami.

plakat_solec-1-1.jpg

 

Chcemy udowodnić, że da się mądrze i ekologicznie budować miejsca przyjazne dla ludzi i środowiska, rozmawiając z ludźmi i słuchając ich. Ważne jest dla nas środowisko naturalne, przyroda, rośliny i zwierzęta. Poszanowanie dóbr natury i dbałość o środowisko to nasze podstawowe cele.

Wiarygodność, nowa jakość tworzenia inwestycji dla dobra mieszkańców to nasze główne zadanie, nie boimy się odpowiedzialności, chcemy wywiązać się ze złożonych deklaracji, stąd wprowadzamy nową jakość współpracy z Państwem, Mieszkańcami. 

Jeśli chcą nam Państwo pomóc w stworzeniu nowej, proekologicznej, bezpiecznej, dostępnej  i otwartej dla wszystkich „Zielonej Strefy” z masą atrakcji kulturlno-rekreacyjno-sportowo-edukacyjnych, jeśli zależy Państwu na rozwoju gminy Stare Babice, powstaniu nowej szkoły, przedszkola, ciekawego miejsca dla Państwa i Państwa dzieci oraz wdrażaniu rozwiązań proekologicznych, bardzo prosimy o bycie na TAK dla "Zielonej Strefy" i poparcie tej petycji.

Stwórzmy RAZEM coś DOBREGO dla wszystkich, coś ROZSĄDNEGO dla środowiska i coś INNOWACYJNEGO na skalę Polski. 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za każdy głos poparcia tej petycji.  

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem e – mail wskazanym w dołączonym powyżej Kontrakcie.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail, przez SPV K2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 18 lok. U13, KRS nr 0000564768, w celu zebrania głosów poparcia dla projektu zagospodarowania terenu na
działce nr 180 w Janowie, przekazania tych głosów organom administracji publicznej oraz informowania mnie o aktualnym stanie realizacji projektu. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) oraz f) RODO.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”) i w związku z przetwarzaniem przez SPV K2 sp. z .o., Pani/Pana danych osobowych informujemy, że:  

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPV K2 sp. z o.o., adres siedziby: 00-410 Warszawa, ul. Solec 18 lok. U13, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejestrowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000564768, NIP 9522137808, REGON 361866406, o kapitale zakładowym w wysokości 5.050 zł, e-mail zielonastrefa@yahoo.com  

2.     W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: zielonastrefa@yahoo.com  

3.     Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach:  a)    zebrania głosów poparcia dla projektu zagospodarowania terenu na działce nr 180 w Janowie, b)    przekazania tych głosów organom administracji publicznej, c)    informowania Pani/Pana o aktualnym stanie realizacji projektu.   

4.     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imienia (imion), nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, wzór podpisu.   

5.     Pani/Pana dane zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana* w trakcie zbierania głosów poparcia dla realizacji projektu zagospodarowania terenu na działce nr 180 w Janowie.   

6.     Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) oraz f) RODO.   

7.     Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom w minimalnym zakresie, niezbędnym dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. organom administracji publicznej.   

8.     Pani/Pana dane będą przetwarzane:  a)    nie krócej niż przez okres realizacji projektu zagospodarowania terenu na działce nr 180 w Janowie, tj. do dnia uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich obiektów budowlanych wchodzących w zakres projektu lub b)    do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub żądania usunięcia danych.   

9.     Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), a nadto w określonych w RODO przypadkach do usunięcia danych (art. 17 RODO) oraz ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO).   

10.     Zgodnie z art. 21 RODO posiada Pani/Pan prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.   

11.  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

12.  W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.            

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam ZIELONA STREFA do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...