TAK dla budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Zawiłej w Krakowie

 

Zwracamy się do Pana Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego z prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań zmierzających do budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Zawiłej w Krakowie.
Ulica Zawiła już od wielu lat jest ulicą o bardzo dużym natężeniu ruchu. Istniejące duże natężenie ruchu oraz niewydolny układ skrzyżować, wpływa na zmniejszenie płynności i przepustowości, a tworzące się korki wpływają na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników tej ważnej arterii komunikacyjnej.
Niestety ulica Zawiła nie ma nawet chodników, które dawałyby możliwość bezpiecznego przemieszczania się pieszych, co również powinno być zrealizowane priorytetowo, w jak najszybszym czasie.
Bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz zrównoważony rozwój transportu miejskiego to strategiczne cele miasta Krakowa. Dlatego za koniecznością zbudowania wnioskowanej trasy rowerowej przemawia istniejąca rzeczywistość, dla mieszkańców tej okolicy rower jest często preferowanym środkiem transportu.
Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że tak jak w całej Europie stawia się na rozwój ekologii i zdrowego trybu życia, a co za tym idzie - promuje komunikację rowerową, jako tanią i naturalną alternatywę dla pojazdów mechanicznych - tak i w Polsce tendencja ta ma charakter wzrostowy.
Mając nadzieję, że przedstawione powyżej racje Pan Prezydent uzna, jako zasadne a przywołane argumenty za wystarczające - ośmielamy się wnosić jak na wstępie.  

Michał Starobrat Radny Miasta Krakowa wraz mieszkańcami


Michał Starobrat    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Michał Starobrat do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...