TAK dla Zbigniewa Bońka na stanowisku prezesa PZPN!

Mając na uwadze dobro naszej rodzimej piłki oraz przyszłość jaka ma się przed nią rysować my sygnatariusze tej petycji udzielamy swojego popracia dla Pana Zbigniewa Bońka w roli nowego prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Naszym zdaniem jest to najodpowiedniejszy kandydat łączący niezbędną na tym stanowisku aparycję, troskę o rozwój futbolu w Polsce, a także mający szerokie kontakty w międzynarodowych federacjach piłkarskich.

Jednocześnie mamy nadzieję, że wszyscy odpowiedzialni za wybór nowego prezesa na zjeździe, który odbędzie się 26 października 2012 r., wezmą pod uwagę głos społeczny jakim jest ta petycja.

 Jakub Zaczkiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji