UCZCIWE WYPLATY DLA PRACOWNIKÓW GASTRONOMII

Szanowni Restauratorzy,

Jako pracownicy gastronomii, chcielibyśmy skierować do Państwa petycję dotyczącą problemu nieuczciwych praktyk związanych z wypłatą wynagrodzenia "pod stołem". Wielu z nas doświadczyło sytuacji, w której część lub całe wynagrodzenie były wypłacane nam poza oficjalnymi kanałami, co nie tylko narusza przepisy prawa pracy, ale także naraża nas na wiele niebezpieczeństw i trudności.

W tym kontekście, zwracamy się z prośbą o zaprzestanie tych nieuczciwych praktyk oraz o przejście na rozliczanie się w sposób transparentny i uczciwy z pracownikami gastronomii, w którym całe wynagrodzenie będzie rozliczane z tytułu umowy o pracę.

Mamy świadomość, że taki krok może wymagać pewnych zmian i kosztów, ale jesteśmy przekonani, że długoterminowe korzyści związane z budowaniem pozytywnych relacji z pracownikami i poprawy wizerunku Państwa restauracji będą przeważać nad krótkoterminowymi kosztami.

Jako pracownicy gastronomii, zależy nam na uczciwym i sprawiedliwym traktowaniu przez naszych pracodawców, a taka postawa z Państwa strony z pewnością spotka się z pozytywnym odzewem ze strony naszej branży.

Z poważaniem,

Pracownicy gastronimii.


Pracownicy gastronomii    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Pracownicy gastronomii do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...