UMOŻLIWIENIE LEGALIZACJI POBYTU MAŁOLETNIM Z UKRAINY!/ ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ПЕРЕБУВАННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ З УКРАЇНИ!

petition17.png 

PL

Setki tysięcy ukraińskich dzieci znalazło schronienie w Polsce po rozpoczęciu pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Dziś są pozbawieni możliwości ubiegania się o pobyt czasowy wraz ze swoimi opiekunami.

To ogromny stres dla Ukraińskich rodzin. Dlatego apelujemy do władz RP z prośbą o umożliwienie ścieżki legalizacji tymczasowego pobytu rodzinom w których składzie są także małoletnie dzieci, pozbawione obecnie prawa do składania wniosków na pobyt czasowy wraz z matkami.

Mając na uwadze zbliżający się termin zakończenia legalnego pobytu w świetle ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (do 24 sierpnia 2023 r.), prosimy o umożliwienie złożenia wniosku na pobyt czasowy także dzieciom.

UA

Сотні тисяч українських дітей знайшли притулок у Польщі після початку повномасштабної російської агресії. На сьогодні вони позбавлені можливості подавати документи на тимчасове проживання разом зі своїми опікунами. Це величезний стрес для українських родин.

Тому ми звертаємося до органів влади Республіки Польща з проханням увімкнути шлях легалізації тимчасового перебування для сімей, до складу яких входять також неповнолітні діти, які наразі позбавлені права подавати заяви на тимчасове проживання разом зі своїми матерями.

Враховуючи наближення завершення законного перебування згідно із Законом від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни (до 24 серпня 2023 року), просимо дозволити подачу заяви на тимчасове проживання також діти.


Fundacja Rozwoju Oprócz Granic    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Fundacja Rozwoju Oprócz Granic do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...