URUCHOMIENIE LINII MIĘDZYGMINNEJ POMIĘDZY SOLCEM KUJAWSKIM A BYDGOSZCZĄ

FB_IMG_16122138666050648.jpgSolec Kujawski, 02.02.2021 r.

Mieszkańcy Solca Kujawskiego

Burmistrz Teresa Substyk

Urząd Miejski w Solcu Kujawskim

Ul. 23 Stycznia 7

86-050 Solec Kujawski

PETYCJA MIESZKAŃCÓW

My, niżej podpisani, mieszkańcy Solca Kujawskiego zwracamy się do Pani Burmistrz z petycją o możliwość uruchomienia NA STAŁE połączeń autobusowych z Solca Kujawskiego do Bydgoszczy przez wieś Otorowo oraz z Solca Kujawskiego do Bydgoszczy przez wsie Makowiska i Rudy.

Po pożarze z dnia 27 stycznia br. jednego z autobusów przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy, stwierdziliśmy że regularne linie autobusowe spółki PKS Bydgoszcz, połączone ze wsiami Otorowo, Makowiska i Rudy nie jest wystarczająca o czym wielokrotnie my mieszkańcy Solca informowaliśmy zarówno władze miasta, jak i Państwa za pośrednictwem zgłoszeń mieszkańców.

W związku z dynamicznym rozwojem naszego miasta i naszej gminy potrzebne są dwie linie międzygminne dla mieszkańców Solca Kujawskiego do miasta Bydgoszczy co znacznie skróci czas dojazdu do szkoły, przychodni czy też szpitala.

Należy też zwrócić szczególną uwagę na starszych mieszkańców miasta dla których ogromnie ważny jest dojazd autobusem do różnych placówek służby zdrowia zlokalizowanych w Bydgoszczy.

Prosimy o powołanie się Pani na plany wprowadzenia nowej linii międzygminnej pomiędzy tymi dwoma miastami.

Wnosimy zatem o utrzymanie linii autobusowych w obecnym kształcie lub uruchomienie nowej linii na tej trasie.

Liczymy na pozytywne rozpatrzenie petycji.

Z poważaniem i w imieniu mieszkańców Solca Kujawskiego

Andrzej Komowski