Utrzymanie terenów zielonych na Winiarach w Poznaniu - Rodzinne Ogródki Działkowe im. Gen. H. Dąbrowskiego

Dzięki Waszemu udziałowi w konsultacjach społecznych w styczniu 2021, łącznie - osobiście i online - zebraliśmy 1159 podpisów. Zostaliśmy zauważeni, a temat istnienia rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w mieście zyskał poparcie i rozpoznawalność.


Zaproszenie Prezydenta Poznania do odwiedzin ogrodów, wizja lokalna Miejskiej Pracowni Urbanistycznej, konsultacje z urzędnikami, prezentacja ogrodów radnym miejskim i konferencja prasowa z udziałem radia, prasy, telewizji i posła Franka Sterczewskiego to niektóre z akcji, które podjęliśmy od stycznia 2021.


Dzisiaj zapraszamy do wsparcia petycji skierowanej do Prezydenta Miasta Poznania, której celem jest obrona zielonych płuc dzielnicy Winiary i powstrzymanie tzw. betonozy, czyli deweloperskich zapędów.


Dla tych, którzy nie mieli okazji złożyć swojego podpisu analogowo, uruchamiamy petycję online.


Na petycję składają się dwa wnioski. Kierunek działania przedstawiony we wnioskach do Prezydenta m. Poznania został opracowany dzięki cennym uwagom radnych miasta i aktywistów, z którymi od czasu pierwszej akcji w styczniu byliśmy w kontakcie.


Wnioski:

  1. Wniosek do obecnie opracowywanego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, o przywrócenie funkcji ogrodowej dla całego terenu ROD im H. Dąbrowskiego w Poznaniu. (skrót do treści wniosku)
  2. Wniosek o zawieszenie prac nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Piątkowskiej, Szydłowskiej, Sokoła i Koronnej” w Poznaniu, do czasu opracowania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania. (skrót do treści wniosku)

Podanie adresu email przy rejestracji głosu daje Waszym podpisom dodatkową wiarygodność dlatego o nie prosimy. Dziękuję. 

 


Grupa przyjaciół rodzinnych ogrodów działkowych im. H. Dąbrowskiego na Winiarach


Autorami wniosków są:
Mikołaj Jaroszyk i Jacek Liersch
Animacja petycji: 
Mateusz Słupiński


Mateusz Słupiński    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mateusz Słupiński do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...