Utworzenie pododdziału straży miejskiej - Zwierzęcy Patrol w Poznaniu

Zwierzęcy Patrol (ZP) w założeniu jest specjalnym pododdziałem straży miejskiej, której głównym zadaniem jest pilnowanie przestrzegania praw zwierząt. Interwencje w wypadkach, reagowanie na przemoc,działania profilaktyczne podstawowa opieka skrzywdzonych zwierząt.  

Inicjatywa będzie polegała na prowadzeniu szeroko pojmowanego działania na rzecz zwierząt na terenie miasta Poznania, w zakres którego wchodzić będzie:

¾    Prowadzenie akcji promocyjnych
¾    Uświadamianie społeczeństwa 
¾    Interweniowanie
¾    Pomoc prawna
¾    Karanie za przestępstwa i wykroczenia
¾    Nawiązywanie współpracy z innymi podmiotami
¾    Prowadzenie akcji charytatywnych m.in. zbiórek oraz szkoleń

Inicjatywa byłaby prowadzona na terenie całego miasta Poznania jako struktura wewnętrzna Straży Miejskiej. Położenie – w centrum miasta jest dogodną  lokalizacją zarówno do działania jak i prowadzenia różnego rodzaju akcji promocyjnych i charytatywnych, a przyłączenie oddziału Patrolu Zwierzęcego do struktur Straży Miejskiej umożliwi jej szybsze wprowadzenie w życie, zaadaptowanie i co najważniejsze – skuteczność w realizowaniu przewidzianych działań.

W Poznaniu brakuje takiej inicjatywy – obecnie funkcjonuje jedynie coś w rodzaju „ekopatrolu” wśród Straży Miejskiej.  Niestety zapotrzebowanie na tego rodzaju pomoc jest duże a posiadane obecnie siły i środki zbyt małe, gdyż liczba odpowiednio przygotowanych pracowników straży jest niewystarczająca. Analiza licznych przypadków, gdy pracownicy straży nie byli w stanie dotrzeć i pomóc zwierzakom w trudnych sytuacjach jest zatrważająca – oczywiście zwierzaki otrzymują taką pomoc, jednak najczęściej pomagają osoby przypadkowe, ze względu na zlekceważenie bądź niemożność dotarcia na miejsce przez straż miejską .

Zależy nam, aby ta pomoc nie była przypadkowa – chcemy działać, aby Poznań mógł się „pochwalić” prężnie rozwijającą strukturą, która reaguje i interweniuje, uświadamia oraz ma prawo karać za wykroczenia i przestępstwa – po prostu działa i to skutecznie, żeby zwierzakom nie działa się krzywda. Ważnym atutem byłoby nawiązywanie współpracy z poznańskimi weterynarzami, prawnikami, schroniskami oraz wolontariuszami. Naszą mocną stroną są zmotywowani studenci, którzy z całego serca pragną pomóc naszym czworonożnym przyjaciołom. Nie bądźmy obojętni na ich los. 

Dzięki ZM zyskamy:
poczucie zagrożenia wśród osób uciekających się do przemocy wobec zwierząt,wzrost zaangażowania społeczeństwa do reakcji na przemoc,zwiększy świadomość ludzi na krzywdy, dziejące się wokół nich,zdemonizuje kontrowersje wokół dzisiejszej straży miejskiej jako placówki.

Większość z nas dotychczas nawet nie miała pojęcia jak reagować w przypadkach przemocy wobec zwierząt. Chcemy zakorzenić się głęboko w świadomość ludzi, by zawsze byli gotowi walczyć o bezbronne istnienia. WIERZYMY,że uda nam zmienić się nie tylko strukturę placówki publicznej,ale WIERZYMY, że odmienimy też ludzkie serca.  

Zapraszamy serdecznie na nasz fanpage na facebooku ZWIERZĘCY PATROL https://www.facebook.com/Zwierz%C4%99cy-Patrol-288477425378853/


Pomysłodawca - Zwierzęcy Patrol    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Pomysłodawca - Zwierzęcy Patrol do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook