UTWORZENIE W KRAKOWIE PARKU SŁONA WODA

kolaż_1_.jpgNie jest Ci obojętny los terenów zielonych w Krakowie? Chcesz mieć realny wpływ na to jak ten obszar będzie wyglądał w przyszłości? Zależy Ci na tym, aby w Krakowie zachowana została równowaga pomiędzy terenami zabudowy i zieleni? Chcesz mieć możliwość, słuchania śpiewu ptaków, oddychania powietrzem pozbawionym spalin, obserwowania dzikiej przyrody w tym różnych gatunków zwierząt, ptaków, płazów, spędzania czasu wolnego na dużych terenach zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa, bogatych w naturalną zieleń z zachowaniem jej naturalnego piękna?

Tylko mówiąc o tym otwarcie, zgłaszając swoje niezadowolenie do władz miasta Krakowa, możemy mieć wpływ na to w jakim mieście będziemy żyć w przyszłości.

kolaż_2.jpg

Treść petycji:

Kraków, luty 2021 r.

  Do: Jacka Majchrowskiego,

Prezydenta Miasta Krakowa

Rady Miasta Krakowa

My, mieszkańcy Krakowa, zwracamy się do Pana Prezydenta i Państwa Radnych  z prośbą o pilne podjęcie działań w celu ochrony terenów zielonych i utworzenia w Krakowie parku Słona Woda.

Kraków od lat jest intensywnie zabudowywany. W konsekwencji znikają kolejne obszary zieleni, a w ich miejsce powstają duże osiedla, których mieszkańcy nie mają w sąsiedztwie terenów parkowych. Zjawisko to w dużej mierze dotyka również południową część naszego miasta.

Utworzenie parku Słona Woda jest częściowym rozwiązaniem dla tego problemu. Teren pomiędzy ulicami Kosocicką, Obronną i Kostaneckiego, a Szpitalem Uniwersyteckim jest jednym z ostatnich w Krakowie zwartych, niezabudowanych obszarów, umożliwiających stworzenie dużego, naturalnego parku. Takich właśnie, rozległych parków bardzo w naszym mieście potrzebujemy, bo tylko one są w stanie zaspokoić potrzeby dużej liczby mieszkańców. Tylko na większym terenie możliwe jest stworzenie parku, który łączy wiele funkcji – część służąca rekreacji może sąsiadować z naturalną przyrodą. Za utworzeniem parku Słona Woda przemawiają także ogromne wartości przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca – to nie tylko piękna, niemalże dzika zieleń, ale też dom dla wielu gatunków chronionych zwierząt, w tym ptaków i płazów. Co istotne, park w tym miejscu służyłby nie tylko mieszkańcom, ale także pomagał w rekonwalescencji pacjentom zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Szpitala Uniwersyteckiego oraz Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Badania naukowe dowiodły bowiem wielokrotnie, że zieleń ma ogromne walory terapeutyczne. Temat utworzenia parku Słona Woda obecny był również niedawno na forum Rady Miasta Krakowa – projekt uchwały ws. użytku ekologicznego został jednak decyzją rady odesłany do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i czeka na jej opinię.

kolaż_4.jpgOchrona terenów zielonych w Krakowie powinna być kluczowym działaniem władz miasta Krakowa, zwłaszcza jako jedna z inicjatyw w walce ze smogiem. Teren sąsiadujący z osiedlem Rżąka, to jeden z niewielu położonych z dala od ruchliwych ulic, gdzie mieszkańcy korzystają z rekreacji na świeżym powietrzu. To właśnie tutaj mogą oderwać się od zgiełku miasta, wybetonowanych ciągów drogowych, spalin i hałasu, to tutaj obcując z naturą pielęgnują swoją równowagę psychiczną i fizyczną. To teren idealny na piesze wycieczki, uprawianie nordic walkingu, piknikowanie na łonie natury. I o taką jego funkcyjność należy zadbać.

Za zachowaniem wskazanych wyżej terenów zielonych przemawia dodatkowo fakt, iż w ramach rozbudowy ciągów drogowych poprawiających komunikację ze Szpitalem Uniwersyteckim na osiedlu Rżąka, planowane jest utworzenie drogi. W III etapie inwestycji powstanie tu droga umożliwiająca dojazd do szpitala od strony południowej wraz z ciągiem pieszym i rowerowym. Inwestycja ta, mimo że niezbędna, przyczyni się do likwidacji zieleni znajdującej się na trasie planowanej drogi.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że zachwianie równowagi w naturze poprzez likwidowanie kolejnych terenów zielonych sprzyja zapadalności na choroby, wytwarzaniu się nowych wirusów, obniża odporność, powoduje coraz większe problemy natury psychicznej.

Okres pandemii pokazał wszystkim jak ważne jest utrzymanie terenów zielonych w miastach. W sytuacji odizolowania od możliwości przemieszczania się poza miasto i korzystania z dóbr terenów pozamiejskich, tereny zielone zlokalizowane w Krakowie stają się często jedyną możliwością odreagowania po ciężkim dniu w pracy, rekonwalescencji czy motywacji do aktywności.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z apelem o natychmiastowe podjęcie działań w celu ochrony terenów zielonych zlokalizowanych w sąsiedztwie osiedla Rżąka oraz utworzenia parku Słona Woda. Zwracamy się również o możliwie jak najszybsze objęcie tego terenu w całości ochroną prawną oraz wykupienie go przez miasto z rąk prywatnych – aby zabezpieczyć to miejsce przed zabudową.

Ponadto zwracamy uwagę na zwiększenie nadzoru nad wskazanym terenem w celu ograniczenia samowolnego działania na tym terenie podmiotów, które planują na części terenu zabudowę mieszkalną. Ostatnie obserwacje potwierdzają, że na terenie dokonuje się samowoli budowlanej w postaci grodzenia części terenu betonowym ogrodzeniem.

kolaż_3.jpg

Organizacje i stowarzyszenia, które oficjalnie popierają petycję:
- Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody
- Stowarzyszenie PODGORZE.PL
- Stowarzyszenie Funkcja Miasto
- Krakowski Alarm Smogowy
- Akcja Ratunkowa dla Krakowa
- Fundusz Partnerstwa
- Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (krąg krakowski)
- Fundacja Otwarty Plan
- Strajk dla Ziemi Kraków
- Stowarzyszenie Drwinka
- Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
- Fundacja Dzieci w Naturę
- Kolektyw Siostry Rzeki
- Stowarzyszenie CSW Wiewiórka
- Stowarzyszenie "Nasza Olszanica"
- Kraków dla Mieszkańców

kolaż_6.jpgLinki przydatnych artykułów:

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C86015%2Cdrzewa-blisko-domu-mniejsze-ryzyko-depresji.html?fbclid=IwAR3lbtUrClC8LzVUZLmeHN6bf4lwczgepdlJgNYxJ30nE0kx_jPwTNzbzew

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32991%2Cdzieci-dorastajace-wsrod-zieleni-ciesza-sie-lepszym-zdrowiem-psychicznym?fbclid=IwAR1L1UKUbOtJqbL9GaccYWq9zqjyAYEv2bcbCgpIVpILsgXWAYhoLN9LtsU

https://www.treesaregood.org/portals/0/docs/treecare/korzysci%20plynace%20z%20drzew.pdf

http://urbnews.pl/istota-zieleni-w-przestrzeni-miejskiej/

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02vFEYC0fVnUAuhiT2htbGi6XEAdg%3A1612603704368&ei=OGEeYJrSFcb1qwG3h5eoCw&q=wp%C5%82yw+du%C5%BCych+park%C3%B3w+w+miastach&oq=wp%C5%82yw+du%C5%BCych+park%C3%B3w+w+miastach&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIFCCEQoAE6BwgAEEcQsAM6CAghEBYQHRAeOgcIIRAKEKABUM8yWL0-YIlBaAFwAngAgAFmiAGJCJIBAzkuMpgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiaztj3-NTuAhXG-ioKHbfDBbUQ4dUDCAw&uact=5

https://www.miasto2077.pl/nastal-czas-wielkich-parkow/

https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/zielen-w-miastach-rosnie-swiadomosc-ale-58742.html

http://hadart.pl/dobroczynny-wplyw-zieleni-na-zdrowie-psychiczne-i-fizyczne/

https://natemat.pl/zdrowie/93457,zielen-zbawienna-dla-psychiki

https://solinea.pl/blog/post/zielen-miejska-dla-zdrowia

https://journals.pan.pl/Content/94504/mainfile.pdfkolaż_5.jpgZdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości mieszkańców osiedla Rżąka.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do złożenia do Prezydenta Miasta Krakowa i Rady Miasta  petycji o utworzenie w Krakowie Parku Słona Woda, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z  dnia  27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Katarzyna Sieklińska    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Sieklińska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...