LIST OTWARTY DO SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ W SPRAWIE REPRESJI WOBEC OSÓB NIOSĄCYCH POMOC HUMANITARNĄ

 

Szanowni Państwo,

Studentka Uniwersytetu Warszawskiego padła ofiarą represji politycznych, niosąc pomoc humanitarną na granicy polsko-białoruskiej. Jako społeczność UW solidaryzujemy się z zatrzymaną i innymi pokrzywdzonymi oraz chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec wszelkich represji.

25 marca 2022 roku, w trakcie akcji humanitarnej prowadzonej przy granicy z Białorusią przez wolontariuszy i wolontariuszki współpracujące z Grupą Granica i Klubem Inteligencji Katolickiej, zatrzymana została studentka Uniwersytetu Warszawskiego Weronika Klemba. Pomagała w dostarczaniu jedzenia, wody, ubrań i leków grupie wycieńczonych uchodźców. Dwudziestoletnia wolontariuszka została zatrzymana poza strefą stanu wyjątkowego, a następnie przewieziona na komendę policji w Sokółce. Tam przetrzymywano ją przez niespełna 48 godzin i traktowano jak szczególnie niebezpieczną kryminalistkę. W trakcie przesłuchań była zakuta w kajdanki. Odmówiono jej także kontaktu z rodziną i prywatnej rozmowy z adwokatem.

Studentce zarzucono organizację nielegalnego przekraczania granicy Polski. Na tej podstawie prokuratura złożyła wniosek o trzymiesięczny areszt dla zatrzymanej. Choć sąd rejonowy w Sokółce odrzucił wniosek, to prokurator wniósł zażalenie od tej decyzji. Nasza studentka nadal stoi przed perspektywą aresztu i ciągnącego się miesiącami, a nawet latami procesu. 

W działania pomocowe dla uchodźców i uchodźczyń angażuje się wiele osób studiujących i pracujących na Uniwersytecie Warszawskim. Stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim represjom i solidaryzujemy się z ich ofiarami – w tym z zatrzymaną 25 marca studentką. Nie ma i nie będzie również naszej zgody na przemoc, jaka spotyka uchodźców przedostających się do Polski z Białorusi, ani na kryminalizację pomocy. Sprzeciw budzą podwójne standardy, z jakimi polskie władze podchodzą do tragedii rozgrywających się wzdłuż granic naszego państwa.

Z wyrazami szacunku,

Osoby studiujące i pracujące na Uniwersytecie Warszawskim


Osoby studiujące i pracujące na Uniwersytecie Warszawskim    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Osoby studiujące i pracujące na Uniwersytecie Warszawskim do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...