Chrońmy niepowtarzalny klimat starej zabudowy „Kamionka”. Uwagi do mpzp dla rejonu Kamionka – Cześć 2

Ze względu na zabytkowy klimat i charakter obszaru brukowych ulic Kamionkowska i Głucha (ulice oraz wiele budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków), wnioskujemy o ujednolicenie planowanej wysokości zabudowy na terenie 16.U/MW wzdłuż ulicy Kamionkowskiej do średniej wysokości istniejących budynków, czyli do 15 metrów. Wzdłuż ulicy Grochowskiej mogłaby pozostać wysokość zabudowy 25 metrów.

Szczegóły poniżej.

 

Tekst planu:   https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/37437112/Kamionek_czII+tekst+wy%C5%82ozenia.pdf/5afbce36-e41c-4357-0021-300fafc5ce58?t=1638867023694 

Rysunek planu:   https://architektura.um.warszawa.pl/documents/12025039/37437112/Kamionek+II+rysunek+wyk%C5%82adanego+planu.pdf/a6280701-16d5-97fe-7096-e16afd5fb3cc?t=1638867023426

 

Uwagi do planu:

1.

Oznaczenie  § 28. ust.1. pkt 7 5.MW(U) 

Co jest:

maksymalną wysokość zabudowy – 15 m, a w strefie zwyżki – 25 m

Proponowane zmiane:

maksymalną wysokość zabudowy – 15 m

Argumentacja:

Na terenie zwyżki wybudowane są 2 nowe (ok. 3 letnie) budynki przy ul. Kamionkowskiej 1, Mińska 12, z tarasami na dachu o wysokości 17 m, - nie są one ujęte na podkładach mapowych.

– jest to niepotrzebne tworzenie możliwości wyższej zabudowy, - ewentualna nadbudowa istniejących budynków nie ma możliwości spełnienia warunku planu dotyczącego  intensywności zabudowy, która wynosi 2,0 oraz zapewnienia nowych miejsc parkingowych dla mieszkań, które postałyby w trakcie nadbudowie– obecnie dla każdego mieszkania przypada 1 miejsce parkingowe,

- w bezpośrednim sąsiedztwie budynków Kamionkowska 1 i Mińska 12 znajdują się ujęte w gminnej ewidencji zabytków budynki mieszkalne – Mińska 14 i Mińska 16,

- zabytkowe budynki Mińska 14 i Mińska 16 mają wysokość nieprzekraczającą 15 m,

- wysokość budynku o wysokości 25 m w bezpośredniej sąsiedztwie budynków zabytkowych „przytłoczy” wizualnie te budynki, które powinny być eksponowane w pierzei ul. Mińskiej tworząc jej najbardziej wartościową tkankę.  

- obecna mapa na bazie której naniesiony jest plan jest nieaktualna

 

2.

Oznaczenie  § 32. ust. 1. pkt 7 16.U/MW

Co jest:

maksymalną wysokość zabudowy – 25 m

Proponowane zmiane:

maksymalną wysokość zabudowy – 25 m od strony ul. Grochowskiej, od strony ul. Kamionkowskiej na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Głuchej maksymalną wysokość zabudowy – 15 m, (na głębokość 20 m od linii rozgraniczającej ul. Kamionkowskiej w stronę ul. Grochowskiej)

Argumentacja:

- ulica Kamionkowska na odcinku od ul. Mińskiej do ul. Głuchej wpisana jest do gminnej ewidencji zabytków jako cyt.: układ ulicy Kamionkowskiej – historyczna nawierzchnia. Jak wynika z zapisu chroniony jest układ – czyli charakter ulicy, jej niepowtarzalny klimat starej zabudowy „Kamionka” - niewysokich kamienic oraz zachowanie historycznej nawierzchni - bruku.

- wzdłuż ul. Kamionkowskiej na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Głuchej po jej północnej stronie wysokość budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków przy ul. Kamionkowskiej 7 wynosi ok. 13m., a nowe budynki przy ul. Kamionkowskie 1 i 3 nie przekraczają wysokości 17 m. – plan na tym terenie przewiduje wysokość 15 m.

- wzdłuż ul. Kamionkowskiej na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Głuchej po jej południowej stronie wysokość budynku wpisanego do gminnej ewidencji zabytków przy ul. Kamionkowskiej 18 wynosi ok. 14 m.

- dopuszczenie w planie zabudowy o wysokości 25 m w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego budynku przy ul. Kamionkowskiej 18  spowoduje, że zabytkowy budynek zostanie przez wysoką zabudowę zdominowany, a ul. Kamionkowska zatraci swoje walory ulicy zabytkowej.

- zasadne jest więc zharmonizowanie północnej i południowej strony ul. Kamionkowskiej na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Głuchej pod względem dopuszczonej wysokości. Jeśli po północnej stronie ulicy dopuszcza się maksymalną wysokość zabudowy wynoszącą 15 m, to niezrozumiałe jest dopuszczenie maksymalnej wysokości 25 m, po jej południowej stronie. Wzdłuż ulicy Kamionkowskiej – na jej zabytkowym odcinku wysokość budynków winna być spójna a nie tworzyć tak znacznych różnic.

- Proponujemy aby maksymalna wysokość budynków wzdłuż południowej strony ul. Kamionkowskiej na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Głuchej wynosiła maksymalnie 15m.

- znaczne zwiększenie intensywności zabudowy przy wysokości 25 m na odcinku obejmującym zabytkową część ulicy Kamionkowskiej – oznaczonej w planie 2.KP-J, uniemożliwi właściwą obsługę komunikacyjną terenów przyległych, biorąc pod uwagę fakt braku możliwości zmian parametrów technicznych zabytkowej części ulicy,

- trzeba również zaznaczyć, że przy ulicy Kamionkowskiej znajdują się wartościowe drzewa (oznaczone w planie), a zabudowa o wysokości 25 m uniemożliwi ich prawidłową wegetację.    

 


Rafał Zakrzewski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Rafał Zakrzewski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )