W obronie prawa polskich dzieci za granicą do polskiej edukacji

Apel do Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister,

Nazywam sie Ewa Paul, mieszkam we Francji, mój mąż jest Francuzem. Mamy dwoje dzieci, Zosia ma 7 lat, Staś 5. Zosia uczy się polskiego w systemie edukacji domowej, w II klasie w polskiej szkole internetowej Libratus. Dzięki temu bardzo ładnie mówi po polsku, czyta i uczy się pisać po polsku. W roku 2017 miałam zamiar zapisać do szkoły Libratus synka, ale jeśli ustawa o reformie edukacji wejdzie w życie w takiej formie, w jakiej jest obecnie, to mój synek nie będzie miał już dostępu do polskiej edukacji. A on się tak cieszył, że będzie się uczył w "polskiej szkole w komputerze" jak starsza siostra...

Chodzi o zapis o rejonizacji edukacji domowej, oraz o wymóg dołączania do wniosku o zgodę na edukację domową opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, z wyłączeniem korzystania z poradni niepublicznych umieszczonych w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych. Te dwa zapisy sprawiają, że korzystanie dla mnie z platformy edukacyjnej jaką jest Libratus stanie się niemożliwe. Dotyczy to również tysięcy innych polskich dzieci za granicą, których rodzice nie będą już mogli zapisać ich do szkół internetowych.

Ponadto mieszkam w rejonie Francji gdzie nie ma polskich szkół stacjonarnych tzw. sobotnich. To oznacza, że moje dzieci pozbawione zostaną szansy na otrzymanie jakiejkolwiek formy polskiej edukacji.

Niniejszym apeluję do Pani Minister o zmianę powyższego zapisu w projekcie ustawy. Libratus jest dla mnie nieocenioną pomocą, jest świetnie przygotowaną platformą edukacyjną, gdzie nauka podzielona jest na tygodniowe moduły, są webinaria, nadzór nauczyciela prowadzącego, egzaminy motywujace dzieci do nauki. Proszę wziąć pod uwagę jak wiele trudu i wysiłku potrzeba by utrzymać wysoki poziom języka polskiego u dzieci mieszkających za granicą. Jak bardzo zależy mi na tym, by moje dzieci dobrze mówiły po polsku, umiały czytać i pisać, by znały Polskę, nasze tradycje, polską historię, geografię i polską kulturę. Jak trudno będzie mi dbać o to zupełnie samej, bez jakiegokolwiek wsparcia, gdy tymi zapisami w ustawie odbierze Pani moim dzieciom dostęp do polskiej edukacji.

Z poważaniem,

Ewa Paul