W sprawie objęcia branży fryzjersko-kosmetycznej sklasyfikowanej w PKD pod nr 96.02 pomocą w ramach Tarczy 2.0 i jednoczesnego rozszerzenia wykazu sektorów korzystających z subwencji finansowej Polski

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii „Przyjazna Kosmetyka” apeluje
o zaliczenie branży fryzjersko-kosmetycznej do grupy beneficjentów PROGRAMU RZĄDOWEGO „TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM".

  1. Nie tylko branże „zamknięte” ponosiły i ponoszą straty. Pozostawienie sektora fryzjersko-kosmetycznego – jako „otwartego” nie spowodowało utrzymania ubiegłorocznych przychodów. Liczba osób korzystających z usług „beauty” spadła średnio o 60% w stosunku do roku 2019. Pandemia sprawiła, że Klienci – pełni obaw o swoje bezpieczeństwo - pozostają w domach i nie korzystają z oferowanych przez nas zabiegów estetycznych, które są głównym źródłem naszych przychodów.

    Praca gabinetów w okresie obostrzeń sprowadza się - zgodnie z rygorami sanitarnymi - do podstawowego dbania o dłonie i stopy oraz regulację brwi lub do odsprzedaży produktów do pielęgnacji w domu.

  2. Nasza działalność gospodarcza także bardzo mocno ucierpiała i powinna również - tracąc płynność i stabilność finansową - podlegać pomocy kierowanej dla firm, które poniosły straty z powodu epidemii wirusa i znaleźć się we wspomnianym PROGRAMIE.

  3. Branża kosmetyczna i fryzjerska zatrudniają głównie stałych pracowników. Nie objęcie jej Programem Rządowym „Tarcza 2.0” spowoduje w najbliższym czasie lawinową redukcję zatrudnienia. Nasze oszczędności już się wyczerpały. Dalsze utrzymywanie działalności i personelu, które generuje stałe i niemałe koszty, stało się niemożliwe.

  4. Grozi nam realne bankructwo. Nastąpi zamknięcie wielu gabinetów i salonów. Cała rzesza kobiet straci pracę, co w konsekwencji spowoduje utratę wpływów do budżetu Państwa.

  5. W usługach związanych z urodą i wyglądem dominuje personel kobiecy. Jego odejście z rynku pracy zrodzi kolejny przejaw nierównego traktowania płci.

Celem petycji jest zwrócenie uwagi na sektor gospodarki, który bardzo ucierpiał w wyniku Covid, a skutki jego pominięcia będą po pandemii odczuwalne zarówno w skali mikro, jak i makro.
Mamy nadzieję, że władze RP – uwzględniając naszą specjalność w powyższym PROGRAMIE RZĄDOWYM - pomogą nam przetrwać ten wyjątkowo ciężki, niestabilny

i niepewny czas.

Brodnica, 19.01.2021 Beata Wątorowska Prezes

Zarządu Stowarzyszenia „Przyjazna Kosmetyka”


Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii "Przyjazna Kosmetyka"    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kosmetologii "Przyjazna Kosmetyka" do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...