W sprawie planowanej wycinki drzew na Kampusie SGH w Warszawie

20200501_1510011.jpgBurmistrz Dzielnicy Mokotów Sz. P. Rafał Miastowski;

Rada Dzielnicy Mokotów M.ST. Warszawy

Ul. Rakowiecka 25/27 02-517 Warszawa                 

PETYCJA W sprawie planowanej wycinki drzew na Kampusie SGH Al. Niepodległości 162 w Warszawie i przebudowie dróg i parkingu kampusu do planowanego domu studenckiego i nowych miejsc parkingowych.

SGH ma projekt przebudowy Kampusu czyli teren ulicy Rakowieckiej i Al. Niepodległości oraz zabudowaniami osiedlem przy ul. Batorego oraz zabudowaniami Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, leży w ścisłym centrum Warszawy. Plan zakłada zmianę ścieżek i parkingów pod nowy plan który nie ma na to zgody istniejącego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla tego terenu. Nowy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu będzie dopiero uchwalony i nie ma pewności co w nim będzie, bo okoliczni mieszkańcy protestują przeciwko zmianom, które proponuje uczelnia! Dlatego uczelnia może nie dostać zgody na swoje plany, a jedynym efektem tej nietrafionej inwestycji będzie wycinka cennych, kilkudziesięcioletnich drzew. Bardzo wielu mieszkańców nie zgadza się na to!!! SGH dostało zgodę na wycięcie w ciągu 2 lat 61 drzew niektóre o obwodach pomnikowych i planują dalsze wycinki!!!

W dobie kryzysu klimatycznego i nadchodzącego kryzysu gospodarczego, marnowanie pieniędzy na wycinkę drzew i przesunięcia drogi, uważamy za absurdalne! Drzewa w mieście stanowią naturalną barierę przed dużym natężeniem hałasu i zanieczyszczeniem powietrza. Wycinka drzew w ścisłym centrum miasta spowoduje niekorzystne zmiany mikroklimatu w tej okolicy. W dłuższym okresie odbije się to na pogorszeniu zdrowia mieszkanek i mieszkańców Kampusu SGH oraz ul Batorego i Bruna. Drzewa te oczyszczają powietrze z toksycznych substancji. Latem dają mieszkańcom pobliskich budynków oraz tworzą piękny zielony zabytkowy park. Zatrzymują też wodę i oddają w razie suszy, zmniejszając tym również tzw. Efekt wyspy ciepła, który jest coraz większym problemem w Warszawie. Co roku w Polsce umiera 40 tys. na choroby odmsogowe. Drzewa działają jak filtr oczyszczający powietrze z pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5, które są obecne w spalinach i dymie z kominów.  W ciągu godziny jedno drzewo liściaste wytwarza 1200 litrów tlenu, podczas gdy w tym czasie człowiek zużywa go 30 litrów. Jest to cenny przyrodniczo teren ze względu na dojrzałe zadrzewienie, będące potencjalnie miejscem lęgowym dla wielu gatunków ptaków. Pod względem historycznym obecny sposób zagospodarowania terenu zielenią, a w szczególności struktura przestrzenna zadrzewień, podkreśla osiowość kompozycji kampusu i jego modernistyczny charakter.

Nie dostrzegamy zasadności dla kolejnej nieprzemyślanej inwestycji, która w żaden sposób nie będzie miała wpływu na podniesienie komfortu funkcjonowania miasta, i jakości życia  okolicznych mieszkańców kampusu SGH. Na planach przebudowy uczlenia chce przenieść parking pod okna mieszkańców Kampusu!!!!

Apelujemy o natychmiastowe wycofanie się z tej nieprzemyślanej i absurdalnej decyzji! Uważamy, że drzewa na kampusie SGH należy zachować i odstąpić od budowy akademika. Doprowadzi to do degradacji przestrzeni publicznej przy reprezentacyjnyjnych i zabytkowych budynkach SGH.

Postulujemy:

- odstąpienie od przebudowy kampusu;

- wstrzymanie wycinki drzew;

- zrobienie specjalistycznych badań dendrologicznych i ornitologicznych

- stworzenie rejestru drzew, wycinek drzew i nasadzenia

Mamy nadzieję, że głos oraz dobro mieszkanek i mieszkańców ul. Rakowiecka, Batorego , Bruna oraz Warszawy są dla władz Mokotowa ważniejsze od planów SGH. Dlatego, jak powyżej, postulujemy przeprowadzenie badań dendrologicznych, ornitologicznych, a nade wszystko apelujemy o zachowanie drzew!

Oczekujemy, że wsłuchają się Państwo w głos mieszkańców i podejmą działania w ich interesie. Wierzymy, że dobro mieszkanek i mieszkańców Warszawy jest dla Państwa wartością nadrzędną, ważniejszą niż tzw. plany SGH. Pod petycją podpisali się mieszkańcy miasta i wiele innych osób, w tym wielu mieszkańców ulic Rakowiecka, Bruna i Batorego. Warszawiacy mają dość degradowania zieleni w mieście.

Z poważaniem,

Mieszkańcy Warszawy oraz osoby, którym zależy na dobru miasta. 


Mieszkańcy Kampusu SGH    Skontaktuj się z autorem petycji