W sprawie przełożenia wyborów prezydenckich

Powszechne, równe, tajne i bezpośrednie  wybory są podstawą demokracji. Kampania wyborcza jest immanentną częścią każdych wyborów. To dlatego zasady, czas trwania i sposób prowadzenia kampanii wyborczej jest tak dokładnie opisany w procedurach wyborczych. To dzięki kampanii wyborczej każdy kandydatów ma równy dostęp do potencjalnych wyborców, a każdy obywatel może wyrobić sobie własne zdanie na temat kandydatów.

Sytuacja związana z koronawirusem uniemożliwia prowadzenie kampanii wyborczej. Kandydaci nie mogą w sposób nieskrępowany spotykać się z wyborcami by przekonywać ich do swoich racji. Temat pandemii zdominował także przekaz informacji praktycznie we wszelkich mediach. W takiej sytuacji przekazanie swojego programu wyborczego w tematach innych niż pandemia jest niemożliwe a wybór siłą rzeczy staje się ułomny.

Wybory przeprowadzone w zaplanowanym czasie nie byłyby więc równe. Jeśli jedynym tematem kampanii jest koronowirus – w sposób oczywisty jedynie urzędujący prezydent mający narzędzia zarówno organizacyjne, jak i medialne (np. orędzia) jest uczestnikiem kampanii.  

Wybory nie byłyby także powszechne. Wiele osób w obawie o swoje zdrowie pozostanie w domach i nie odda swojego głosu, trudno bowiem obserwując doświadczenia innych krajów, w tym Chin, twierdzić, że sytuacja do terminu wyborów zostanie unormowana. Taka sytuacja jest wykluczająca, zwłaszcza dla wyborców starszych oraz tych w grupach ryzyka.  

Przeprowadzenie w zaplanowanym terminie wyborów których jedynym przymiotem jest „tajność” nie pozwala użyć określenia „demokratyczne”.  

Dziś wybór sprowadzał by się jedynie do wiedzy czy dany kandydat jest czy nie zarażony wirusem. Wyborcom należy się informacja o poglądach i programie kandydatów. Wzywamy więc do zmiany terminu wyborów tak, by można było przeprowadzić je w sposób nie budzący wątpliwości.

Polska konstytucja przewiduje taką możliwość poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie kraju.  Sytuacja w której nie działają szkoły, ograniczają pracę urzędy, Rada Ministrów spotyka się wyłącznie wirtualnie, granice są zamknięte a duża część Polaków nie opuszcza swoich domów jest z całą pewnością stanem wyjątkowym.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Piotr Skotnicki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook