W sprawie psów z gminy Stare Miasto (znajdujących się w przytulisku w Brzeźnie)

       Magdalena Krysińska-Kałużna

       ul. 3 Maja 1-3   

       62-500 Konin                                             

                                                               Wójt Gminy Stare  Miasto                                                                Dariusz Puchała                                                                ul. Główna 16B                                                                 62-571 Stare Miasto    

 

             My, niżej podpisani, protestujemy przeciwko zamiarowi przekazania przez gminę Stare Miasto psów z przytuliska w Brzeźnie do schroniska w Wojtyszkach i wnioskujemy o zapewnienie bezdomnym psom z gminy Stare Miasto właściwych, zgodnych z ustawą o ochronie zwierząt, warunków życia i w żadnym wypadku nieprzekazywanie ich do schroniska w Wojtyszkach.                     

            W listopadzie 2021 roku w schronisku w Wojtyszkach pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się kontrola złożona z zoologów, lekarzy i techników weterynarii, biegłych sądowych oraz policjantów. W efekcie tej interwencji zabrano ze schroniska ponad 100 chorych i wyziębionych zwierząt (zdaniem aktywistów wszystkie zwierzęta, które były wówczas w schronisku w Wojtyszkach były w stanie, który kwalifikował je do odebrania).  "Weszliśmy do piekła" - tak o interwencji w schronisku w Wojtyszkach mówił Grzegorz Bielawski z Pogotowia dla Zwierząt (zwierzęta m.in. były karmione tylko w dni powszednie, nie pozwalano im wychodzić na wybieg, miały nieocieplone budy).          

           Postępowanie sądowe w sprawie o znęcanie się nad zwierzętami jest prowadzone wobec ówczesnej właścicielki schroniska oraz weterynarza. Właścicielka została objęta nakazem powstrzymania się od prowadzenia wszelkiej działalności związanej z opieką nad zwierzętami. Schronisko prowadzi aktualnie koleżanka byłej właścicielki. Z informacji pokontrolnych przekazywanych przez organizacje pro zwierzęce wynika, że warunki, w jakich zwierzęta przebywają w schronisku w Wojtyszkach są nadal bardzo złe. Ponadto utrudniana jest adopcja zwierząt, które w efekcie przetrzymywane są w schronisku przez wiele lat, a gmina musi za ich pobyt płacić.           

          Oddanie zwierząt do miejsca, w którym są traktowane niehumanitarnie jest niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt.

 


Magdalena Krysińska-Kałużna    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Magdalena Krysińska-Kałużna będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...