W sprawie redukcji hałasu generowanego przez samoloty startujące z lotniska Okęcie.

Od kilku tygodni mieszkańcy miejscowości położonych na południe i południowy-zachód od Lotniska Chopina w Warszawie obserwują nad swoimi domami systematyczny wzrost poziomu hałasu i częstotliwości startów samolotów. Niedogodności te wskazują na wzrost natężenia ruchu, lub zmianę torów lotu samolotów startujących z Okęcia. Z tego powodu sygnatariusze tej petycji zwracają sie do Polskiej Agencji Żeglugi Lotniczej w Warszawie z apelem o zmniejszenie hałasu generowanego przez samoloty w korytarzach lotniczych zlokalizowanych nad ich miejscowościami.

Ponad to proszą o udzielenie wyjaśnień:

1. Czy obecne natężenie ruchu lotniczego jest rozwiązaniem czasowym, czy stałą zmianą w funkcjonowaniu portu?

2. Jaka jest przyczyna wzrostu hałasu generowanego przez samoloty startujące z lotniska na Okęciu?

3. Czy istnieje ryzyko dalszego wzrostu natężenia ruchu lotniczego nad miejscowościami położonymi na południe i południowy-zachód od Lotniska Chopina w Warszawie?

 


Maciej Michalski - Sołtys Bobrowca    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Michalski - Sołtys Bobrowca do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...