W sprawie włączenia porad laktacyjnych do koszyka świadczeń gwarantowanych

Sz.P. Adam Niedzielski

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

ul. Miodowa 15,

05-077 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze, 

Każdego roku w Polsce rodzi się blisko 400 tysięcy dzieci (dane GUS). W pierwszych dobach życia mlekiem matki karmionych jest 98% dzieci (1). Niestety procentowy udział dzieci karmionych mlekiem matki w kolejnych miesiącach znacznie spada. 

Według raportu Fundacji Rodzić po Ludzku z 2018 roku aż 61,3% dzieci jest już w szpitalach dokarmianych mlekiem modyfikowanym, co nie wpływa dobrze na laktację (2). W 2015 roku CNOL przeprowadziło ankietę (1), w której udział wzięło 736 kobiet. Jednym z pytań w ankiecie było “co w Pani opinii pomogłoby w dłuższej kontynuacji karmienia piersią?”. Kobiety odpowiadały między innymi: 

 • pomoc doradcy laktacyjnego, położnej po wyjściu ze szpitala (18%),
 • refundacja porady laktacyjnej (10%), 
 • dostępność porady laktacyjnej (15%).

To wszystko można zapewnić, przez refundację porad laktacyjnych i umożliwienie w ten sposób tworzenia poradni laktacyjnych w całym kraju. 

Zwracamy uwagę również na fakt, że karmienie dziecka mlekiem z piersi to najzdrowsza metoda karmienia. Mleko matki zawiera mnóstwo potrzebnych dziecku składników, których nie ma w mleku modyfikowanym. Mleko matki dostosowuje się do konkretnego dziecka, co jeszcze bardziej korzystnie wpływa na jego zdrowie. 

Dzięki karmieniu piersią:

 • dziecko będzie miało mniejsze ryzyko zachorowania na choroby takie jak otyłość, cukrzyca, nadciśnienie itp. (3-8), 
 • dziecko jest chronione przed infekcjami (9-12),
 • kobieta ma mniejszą szansę na zachorowanie na depresję poporodową oraz raka piersi (13-16).

Jak widać, dzięki karmieniu piersią można zapobiec wielu chorobom, które nie tylko negatywnie przekładają się na zdrowie jednostek ale także na stan zdrowia całego społeczeństwa. Leczenie wspomnianych chorób wymaga ogromnych nakładów finansowych. Inwestycja we wsparcie laktacyjne pozwoli więc uniknąć tych kosztów w przyszłości i poprawi jakość życia obywateli.  Podstawą wsparcia jest darmowa dla kobiety opieka doradcy laktacyjnego.

Dlaczego refundacja wsparcia laktacyjnego jest tak ważna:

 • dzięki wsparciu laktacji, zwiększeniu ulegnie procent dzieci karmionych piersią, 
 • dzieci będą potrzebowały mniej interwencji medycznych, 
 • kobiety rzadziej będą chorowały na depresję poporodową i raka piersi, 
 • koszty leczenia dzieci i kobiet będą niższe. 

W związku z tym postulujemy o włączenie porady laktacyjnej do koszyka świadczeń gwarantowanych. 

tulimamy_wpis_na_facebooka_(1).jpg

Źródła:

 1. CNOL, “Karmienie piersią w Polsce. Raport 2015” (http://cnol.kobiety.med.pl/wp-content/uploads/2019/01/Raport_Karmienie_Piersia_w_Polsce_20151.pdf)
 2. Fundacja Rodzić po Ludzku, “Raport z monitoringu oddziałów położniczych. Opieka okołoporodowa w Polsce w świetle doświadczeń kobiet”, 2018 (https://www.rodzicpoludzku.pl/images/RAPORT_FRpL_2018.pdf),
 3. maternal andinfant health outcomes in developed countries. EvidReportTechnology Assess. 2007 Apr;(153):1–186.
 4. Horta BL, Bahl R, Martinés JC, Victora CG,Organization WH. Evidence on the long-termeffects of breastfeeding : systematic review andmeta-analyses. [Internet]. World HealthOrganization; 2007 [cited 2020 Mar 29]. Availablefrom:https://apps.who.int/iris/handle/10665/43623
 5. Harder T, Bergmann R, Kallischnigg G,Plagemann A. Duration of breastfeeding and risk ofoverweight: a meta-analysis. Am J Epidemiol. 2005Sep 1;162(5):397–403.
 6. Owen CG, Martin RM, Whincup PH, Smith GD,Cook DG. Effect of infant feeding on the risk ofobesity across the life course: a quantitative reviewof published evidence. Pediatrics. 2005May;115(5):1367–77.
 7. renz S, Rückerl R, Koletzko B, Kries R von.Breast-feeding and childhood obesity—a systematicreview. Int J Obes. 2004 Oct;28(10):1247–56.
 8. Owen CG, Martin RM, Whincup PH, Smith GD,Cook DG. Does breastfeeding influence risk of type 2diabetes in later life? A quantitative analysis ofpublished evidence. Am J Clin Nutr. 2006Nov;84(5):1043–54.
 9. Peterson JA, Patton S, Hamosh M.Glycoproteins of the Human Milk Fat Globule in theProtection of the Breast-Fed Infant againstInfections. Neonatology. 1998;74(2):143–62.
 10. Chien PFW, Howie PW. Breast Milk and theRisk of Opportunistic Infection in Infancy inIndustrialized and Non-Industrialized Settings. In:Woodward B, Draper HH, editors. Advances inNutritional Research: Immunological Properties ofMilk [Internet]. Boston, MA: Springer US; 2001[cited 2020 Mar 30]. p. 69–104. (Advances inNutritional Research). Available from:https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0661-4_4
 11. Hamosh M. Protective Function of Proteinsand Lipids in Human Milk. Neonatology.1998;74(2):163–76.
 12. Kramer MS, Chalmers B, Hodnett ED,Sevkovskaya Z, Dzikovich I, Shapiro S, et al.Promotion of Breastfeeding Intervention Trial(PROBIT): a randomized trial in the Republic ofBelarus. JAMA. 2001 Jan 24;285(4):413–20.
 13. Ip S, Chung M, Raman G, Chew P, Magula N,DeVine D, et al. Breastfeeding and maternal and infant health outcomes in developed countries. EvidReportTechnology Assess. 2007 Apr;(153):1–186.
 14. Collaborative Group on Hormonal Factors inBreast Cancer. Breast cancer and breastfeeding:collaborative reanalysis of individual data from 47epidemiological studies in 30 countries, including50302 women with breast cancer and 96973 women without the disease. Lancet Lond Engl. 2002 Jul20;360(9328):187–95
 15. .Danforth KN, Tworoger SS, Hecht JL, RosnerBA, Colditz GA, Hankinson SE. Breastfeeding and risk of ovarian cancer in two prospective cohorts.Cancer Causes Control CCC. 2007 Jun;18(5):517–23.
 16. Lactation and incidence of premenopausal breast cancer: a longitudinal study. - PubMed - NCBI[Internet]. [cited 2020 Mar 29]. Available from:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19667298

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Tulimy Mamy będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...