WADOWICE WOLNE OD HAŁASU I NOCNYCH RAJDÓW

IMG_36921.jpg

PETYCJA

skierowana do Rady Miejskiej w Wadowicach i Burmistrza Wadowic 

dotycząca konieczności pilnego uporządkowania ruchu samochodowego i motocyklowego w Wadowicach i walki z nocnym hałasem  

W ostatnich miesiącach mieszkańcy Wadowic i okolic doświadczają uporczywego hałasu w godzinach wieczornych i nocnych. Na odcinkach ulic: Lwowska, Poprzeczna, Fatimska, Putka, jak również wokół rynku właściwie każdego wieczora odbywają się rajdy i popisy kierowców w każdym wieku. Uczestniczą w nich skutery, motory i samochody z przerobionymi silnikami i układami wydechowymi, które potrafią trwać nawet do późna w nocy, uniemożliwiając mieszkańcom odpoczynek i spokojny sen. Kierujący tymi pojazdami nie tylko przekraczają dozwolone prędkości, ale przede wszystkim celowo emitują hałas, który uniemożliwia odpoczynek tysiącom mieszkańców, straszy dzieci oraz wrażliwe na huk i hałas zwierzęta.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oraz Europejska Agencja Środowiska (EEA), powołując się na przeprowadzone w ostatnich latach badania naukowe, przestrzegają, że hałas pochodzący z silników i wydechów samochodowych oraz motocyklowych stanowi w mieście jeden z najważniejszych, obok jakości powietrza, czynników wpływających na zdrowie i komfort życia mieszkańców. Nadmierny hałas jest przyczyną zwiększonego ryzyka zapadania na nadciśnienie, chorobę wieńcową, cukrzycę, a także depresję i zaburzenia lękowe, jak również przyczyną złej jakości snu i bezsenności. Na wpływ hałasu najbardziej podatne okazują się dzieci.

Ponieważ związki pomiędzy hałasem drogowym a wymienionymi chorobami nie są oczywiste i dopiero teraz przedostają się do opinii publicznej, działania decydentów pozostają daleko z tyłu za rzeczywistymi potrzebami mieszkańców.

Dlatego domagamy się od władz miasta szybkiego podjęcia działań zmierzających do rozwiązania tej sytuacji. Wnosimy o jak najszybsze:

  • uporządkowanie ruchu samochodowego w mieście,
  • wprowadzenie w porozumieniu z Policją kontroli pojazdów wjeżdżających wieczorami na teren Wadowic, w szczególności ich stanu technicznego w zakresie emitowanego przez układ napędowy hałasu. 

Wnioskujemy, aby uporządkowanie ruchu samochodowego polegało na przykład na: 

  • ograniczeniu dozwolonej prędkości na wymienionych ulicach w centrum miasta do 30 km/h. Są to ulice dojazdowe do osiedli i budynków mieszkalnych i nie powinny one służyć popisom rajdowym. Rozwiązania takie sprawdziły się już w innych miastach, 
  • wprowadzeniu zakazu, przynajmniej w godzinach wieczornych i nocnych, poruszania się motocykli na deptaku ulicy Lwowskiej rynku i ulicach wokół placu Kościuszki, jak również ulicy Mickiewicza co najmniej do skrzyżowania z ul. Gimnazjalną - wjazd motocykli w godzinach wieczornych w okolice rynku służy wyłącznie popisom.
  • wprowadzeniu szykan drogowych i pasów wibracyjnych uniemożliwiających rozpędzanie się kierowcom, co jest codzienną praktyką na wymienionych powyżej odcinkach ulic - zapobiegnie to wyścigom, które obecnie mają miejsce każdego wieczoru. 

Chcemy, aby miasto Wadowice było miejscem nadającym się do komfortowego zamieszkania. Oczekujemy pilnych i skutecznych działań ze strony władz naszego miasta, gdyż mamy dość nocnych rajdów odbywających się ulicami Wadowic i okolicznych miejscowości, oraz ciągłego ryku silników samochodów i motocykli.


Mateusz Klinowski - klub radnych Wolne Wadowice    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Mateusz Klinowski - klub radnych Wolne Wadowice będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...