Włączenie kodu PKD 74.30.Z (działalność związana z tłumaczeniami) do tarczy antykryzysowej

 Do:

1) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa

2) Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

 

  PETYCJA

w sprawie włączenia kodu PKD 74.30.Z (działalność związana z tłumaczeniami) do tarczy antykryzysowej

W imieniu podpisanych niżej tłumaczy wykonujących swój zawód w Polsce, którzy odnoszą straty w związku z pandemią COVID-19 oraz sympatyków branży, apelujemy o niezwłoczne dołączenie kodu PKD 74.30.Z (działalność związana z tłumaczeniami) do Tarczy Antykryzysowej.

Branża tłumaczeń jest branżą elastyczną, łączącą się z wszystkimi pozostałymi branżami, w zależności od tego, w czym specjalizuje się dany tłumacz.

Znaczną część zleceniodawców tłumaczy stanowią firmy z najbardziej poszkodowanych branż takich jak:

  • transport i logistyka,
  • przemysł,
  • branża eventowa (konferencje, warsztaty, spotkania biznesowe itp.).

Klienci tłumaczy odnoszą duże straty przez ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią, a tłumacze w rezultacie otrzymują od nich znacznie mniej zleceń. Gdy zamykają się ich firmy, tłumacze tracą wieloletnich klientów, a tym samym źródło dochodów.

W związku z powyższym, apelujemy o potraktowanie branży tłumaczeń na zasadach równych z tzw. "najbardziej poszkodowanymi branżami". W szczególności, apelujemy o:

  • zlikwidowanie ograniczenia związanego z posiadaniem odpowiedniego kodu PKD w celu ubiegania się o pomoc z Tarczy Antykryzysowej;
  • wprowadzenie kryterium spadku obrotów jako jedynego warunku do ubiegania się o pomoc w formie świadczenia postojowego i zwolnienia z opłacania składek ZUS;
  • uwzględnienie spadku obrotów rocznych (stosunek 2020 do 2019 roku i wcześniejszych lat), a nie tylko ostatnich miesięcy w przypadku dołączenia kodu PKD 74.30.Z do Tarczy Antykryzysowej.

Uwzględnienie branży tłumaczeń w Tarczy Antykryzysowej pozwoli na utrzymanie firm i zachowanie płynności finansowej w tym trudnym czasie.  

 Prosimy o zapoznanie się z komentarzami dołączonymi do podpisów.  

Z poważaniem

tłumacze (przysięgli i zwykli)

oraz sympatycy branży tłumaczeniowej