Petycja w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania linii 123

Cel jest prosty i przez to realny do osiągnięcia - niniejszymi podpisami zwracamy się do autorytetów ZTM w Warszawie z prośbą o zwiększenie ilości kursów autobusów linii 123 bez zmiany trasy, bez zmiany na pojemniejsze autobusy.

Propozycją jest dodanie przynajmniej jednego a docelowo dwóch autobusów Solaris Urbino 12 lub pokrewnych do rozkładu kursowania linii w godzinach 7-9 i 15-17 oraz jednego więcej na stałe w weekend.

Linia jest bardzo kluczowa dla mieszkańców ulicy Chrzanowskiego i przyległych, czyli Przeworskiej, Podskarbińskiej, Siennickiej, Żupniczej, Mińskiej - i mowa tu tylko o kilkunastu nowych osiedlach mieszczących kilkunasu tysięcy nowych mieszkańców. Odbiory są już w toku a procesowanie takich wniosków też swoje trwa. Dlatego z inicjatywą wychodzimy już zawczasu.

Autobusami tej linii jeździ sporo rodziców z dziećmi i aktualne przeciążenie sprawia już, że niejednokrotnie muszą zrezygnować z wejścia do pojazdu - to powinno się zmienić.

Przez miesiąc będę zbierał podpisy po czym na podstawie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) wystosuję odpowiednie pismo załączając takie dane jak imię i nazwisko, miejscowość zamieszkania i adres email podtrzymując oczywiście prawo do poufności danych w toku prowadzonych czynności przez Zarząd.

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Michał Szewczyk do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook