WSPARCIE BRANŻY FRYZJERSKIEJ

 

                       PETYCJA BRANŻY USŁUGOWEJ FRYZJERSKIEJ

                  W ZWIĄZKU  Z EPIDEMIĄ WIRUSA SARS-CoV-2

 W sytuacji zagrożenia rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS CoV-2 branża fryzjerska staje przed zagrożeniem kryzysu, upadłości i zwolnień pracowników. Na tą chwilę starty spowodowane epidemia są już bardzo wysokie, większość salonów fryzjerskich, barber shopów i innych firm z branży beauty postanowiło zawiesić działalność na czas, którego nie jesteśmy w stanie określić. Ryzykując własnym biznesem. Obawy związane z zakażeniem prowadzą do rezygnacji wychodzenia z domu oprócz sytuacji koniecznymi takich jak praca, wizyty u lekarza itd. Salony fryzjerskie, barber shopy i inne firmy usługowe pierwsze padają ofiarami tej sytuacji. Jesteśmy przekonani, że zamknięcie naszych zakładów usługowych jest wskazane a nawet konieczne, żeby uniknąć rozprzestrzeniania się choroby.  Każdego dnia nasze zakłady, salony i barber shopy odwiedza wiele osób z różnych środowisk, nie jesteśmy w stanie kontrolować ryzyka mimo przestrzegania codzienny zasad higieny i wzmożonych zasad dezynfekcji. Dalsze funkcjonowanie naszych salonów naraziłoby na niebezpieczeństwo zarażenia się naszych klientów i pracowników, a zarazem rozprzestrzeniania się COVID-19 - zwłaszcza, że unikanie zgromadzeń dużej liczby ludzi jest wskazywane jako jedno z podstawowych narzędzi zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby. 

 

Można się spodziewań, że w sytuacji wzrostu liczby zakażonych lokale usługowe, takie jak nasze bedą zmuszone do zaprzestania działaności na podstawie formalnych zarządzeń odpowiednich władz. Umowy najmu dotyczące lokali usługowych są podpisywane najczęściej na rynkowych, skrajnie niekorzystnych dla najemców warunkach. Najczęściej wiąże się to z koniecznością zapłaty drakońskich kar. Często jest tak, że nawet zaprzestanie prowadzenia działaności nie zwalnia najemcy z konieczności uiszczenia czynszu. Przedsiębiorcy tacy jak my prowadzący działaności gospodarcze mają przede wszystkim zobowiązania wobec swoich pracowników tym samym wobec ZUS jak i innych podmiotów gospodarczych, dostarczającym nam materiały do wykonywania działaności gospodarczych na tzw. termin płatności. 

 

 Pierwsze działania legislacyjne, jak uchwalenia ustawy z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych są z punktu widzenia naszej branży, całkowicie niewystarczające. Jak zostało wskazane w uzasadnieniu ustawy „Trudno stwierdzić na jak długi okres wirus pozostanie w Europie i na świecie.” Dla większości przedsiębiorców z branży fryzjerskiej wzrost liczby zarażonych lub nawet przedłużający się wzrost kwarantanny stanowi ryzyko upadłości i zaprzestania działaności. Bez zastosowania narzędzi którymi dysponują jedynie władze rządowe, wiele branż usługowych w tym branża fryzjerska może stanąć na krawędzi upadku. 

 

W związku z powyższym wzywamy do zastosowania odpowiednich rozwiązań prawnych, to znaczy zwolnienia przynajmniej z niektórych podatków i innych należności publiczno prawnych jak np. składki ZUS w odniesieniu do szeroko rozumianej branży fryzjerskiej 

W imieniu branży fryzjerów damskich i męskich

MARIO MAYER, KAMIL CESARSKI

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że KAMIL CESARSKI będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...